Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kotimaisten talletuspankkien taseet 31.12.2003 ja 31.12.2004

Kotimaiset talletuspankit 1)
TASE 1000 € 31.12.2003 31.12.2004 Muutos
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta %
  1000 € 1000 € %
VASTAAVAA
  00 2 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 6 845 774,7 8 107 952,7 18,4
  01 6 Käteiset varat 2 444 103,6 3 412 587,7 39,6
  02 8 Saamiset luottolaitoksilta 46 043 903,2 49 407 939,3 7,3
  03 0 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 79 585 566,4 90 099 529,1 13,2
  04 2 Leasingkohteet 291 493,9 843 873,1 189,5
  05 5 Saamistodistukset 5 670 622,3 4 109 069,6 -27,5
  06 7 Osakkeet ja osuudet 765 664,2 1 017 657,7 32,9
  07 9 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 204 321,0 137 460,5 -32,7
  08 1 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 550 106,1 582 212,2 5,8
  09 3 Aineettomat hyödykkeet 118 096,1 104 541,6 -11,5
  11 7 Aineelliset hyödykkeet 1 603 685,2 1 385 016,3 -13,6
  13 1 Muut varat 19 726 337,7 29 261 964,9 48,3
  14 3 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 660 972,9 1 301 610,5 -21,6
  17 0 Omat osakkeet ja osuudet      
  19 4 Y H T E E N S Ä 165 510 647,3 189 771 415,2 14,7
             
VASTATTAVAA
  28 3 Vieras pääoma 148 417 922,8 171 995 649,9 15,9
  31 9 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 21 369 954,1 27 187 984,3 27,2
  32 1 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 74 419 963,7 77 911 876,9 4,7
  33 3 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 26 687 659,4 31 822 887,9 19,2
  34 5 Muut velat 21 576 372,8 30 802 580,6 42,8
  35 8 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 356 639,9 1 102 578,4 -18,7
  36 0 Pakolliset varaukset 75 732,5 59 891,6 -20,9
  38 4 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 931 600,4 3 107 850,2 6,0
  44 6 Tilinpäätössiirtojen kertymä 980 112,4 1 226 510,4 25,1
  46 9 Oma pääoma 16 112 612,1 16 549 254,9 2,7
  4601 3 Osake-, osuus- tai peruspääoma 3 674 361,2 3 723 079,3 1,3
  4603 7 Sijoitusosuuspääoma, kantarahasto tai lisäpääoma   80,0 (Z)
  4605 2 Ylikurssirahasto 683 803,0 701 801,2 2,6
  4607 6 Arvonkorotusrahasto 14 048,1 12 242,0 -12,9
  4609 0 Muut sidotut rahastot 1 124 611,9 1 110 559,8 -1,2
  4611 4 Pääomalainat 224 773,7 504 006,7 124,2
  4613 8 Vapaat rahastot 3 766 030,6 3 819 205,7 1,4
  4622 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 4 006 550,1 5 376 264,3 34,2
  4624 1 Tilikauden voitto tai tappio 2 618 433,5 1 302 015,9 -50,3
               
  49 7 Y H T E E N S Ä 165 510 647,3 189 771 415,2 14,7
  60 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 31 400 021,5 28 339 558,7 -9,7
  6001 2 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 16 105 768,2 9 819 113,6 -39,0
  6002 4 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 15 294 253,3 18 520 445,1 21,1
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Päivitetty 16.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2004, Kotimaisten talletuspankkien taseet 31.12.2003 ja 31.12.2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2004/llai_2004_2005-08-16_tau_002.html