Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat neljännesvuosittain, 1000 € 1.1.2005- 31.3.2005 1.1.2005- 30.6.2005
  
  01 1 Korkotuotot 1 384 520,5 2 829 484,5
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 3 047,6 6 466,7
  05 5 Korkokulut 744 571,4 1 534 512,4
  07 7 RAHOITUSKATE 642 996,7 1 301 438,8
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 47 968,2 65 685,7
  11 3 Palkkiotuotot 253 037,8 540 208,1
  13 5 Palkkiokulut 66 970,3 138 984,4
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 41 258,1 107 491,7
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 18 564,9 48 192,7
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -3 165,8 -656,3
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 10 711,6 22 110,1
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 36 911,2 66 715,6
  25 9 Hallintokulut 448 888,7 906 195,5
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 27 688,3 53 036,5
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 75 995,6 147 850,3
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 9 037,2 7 180,5
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -712,4 -710,8
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 420 415,0 898 650,0
  43 1 Tilinpäätössiirrot -6 757,1 -20 161,3
  45 3 Tuloverot 80 313,5 50 251,9
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 333 344,4 828 236,8
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut    
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 333 344,4 828 236,8
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 29.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/02/llai_2005_02_2005-09-29_tau_001.html