Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2005

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisestä neljänneksestä, (%)
  31.3.2005 30.6.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 153 097,3 3 929 784,9 24,6
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 317 084,3 8 429 864,1 1,4
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 53 970 652,4 51 617 653,9 -4,4
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 93 598 767,9 96 821 517,6 3,4
  07 8 Leasingkohteet 365 806,5 384 001,7 5,0
  09 0 Saamistodistukset 4 023 320,3 3 924 485,3 -2,5
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 332 204,4 1 298 535,3 -2,5
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 130 785,9 150 508,5 15,1
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 591 085,5 590 808,4 0,0
  15 8 Johdannaissopimukset 23 703 497,2 35 102 860,4 48,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 101 192,9 110 043,2 8,7
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 422 090,3 1 396 545,1 -1,8
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 847 194,9 3 295 152,7 15,7
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 128 421,7 901 897,7 -20,1
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 418 751,3 527 909,7 26,1
  39 6 YHTEENSÄ 195 103 952,8 208 481 568,5 6,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 177 515 085,3 190 378 412,6 7,2
  43 2 Velat luottolaitoksille 31 379 350,1 33 406 109,6 6,5
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 77 390 796,5 77 780 309,3 0,5
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 35 425 049,7 33 640 152,6 -5,0
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 23 768 112,6 35 131 025,5 47,8
  50 2 Muut velat 4 538 166,6 5 327 942,3 17,4
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 181 979,4 1 234 912,8 4,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 723 337,4 3 765 556,2 1,1
  57 9 Laskennalliset verovelat 108 293,0 92 404,3 -14,7
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 169 306,0 1 182 708,3 1,1
  65 9 OMA PÄÄOMA 16 419 561,5 16 920 447,6 3,1
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 754 789,9 3 769 997,1 0,4
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma   1 499,8 (Z)
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 405,7 707 448,7 0,0
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 11 932,7 12 206,8 2,3
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 114 255,6 1 121 303,9 0,6
  6535 0 Vapaat rahastot 4 013 773,8 4 081 681,4 1,7
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 484 059,4 6 398 073,1 -1,3
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 333 344,4 828 236,8 148,5
  69 3 YHTEENSÄ 195 103 952,8 208 481 568,5 6,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 30 279 292,2 33 158 548,0 9,5
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10 468 631,4 10 904 107,1 4,2
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 19 810 660,8 22 254 440,9 12,3
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi,
jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Päivitetty 29.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/02/llai_2005_02_2005-09-29_tau_002.html