Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2005

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat neljännesvuosittain, 1000 € 1.1.2005-
30.6.2005
1.1.2005-
30.9.2005
  
  01 1 Korkotuotot 2 829 484,5 4 308 278,6
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 6 466,7 9 893,9
  05 5 Korkokulut 1 534 512,4 2 345 214,8
  07 7 RAHOITUSKATE 1 301 438,8 1 972 957,7
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 65 685,7 67 810,8
  11 3 Palkkiotuotot 540 208,1 806 563,9
  13 5 Palkkiokulut 138 984,4 211 940,6
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 107 491,7 134 412,3
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 48 192,7 54 248,7
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -656,3 -369,5
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 22 110,1 32 400,2
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 66 715,6 89 037,5
  25 9 Hallintokulut 906 195,5 1 321 535,6
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 53 036,5 79 960,5
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 147 850,3 217 692,0
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 7 180,5 15 756,2
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -710,8 -713,2
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 898 650,0 1 310 889,9
  43 1 Tilinpäätössiirrot -20 161,3 -31 825,6
  45 3 Tuloverot 50 251,9 116 409,4
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 828 236,8 1 162 654,9
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut    
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 828 236,8 1 162 654,9
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 7.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/03/llai_2005_03_2005-12-07_tau_001.html