Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2005

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisestä neljänneksestä, (%)
  30.6.2005 30.9.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 929 784,9 3 059 399,0 -22,1
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 429 864,1 8 141 459,7 -3,4
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 51 617 653,9 53 115 918,1 2,9
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 96 821 517,6 98 701 207,4 1,9
  07 8 Leasingkohteet 384 001,7 399 370,1 4,0
  09 0 Saamistodistukset 3 924 485,3 3 928 146,7 0,1
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 298 535,3 1 436 772,4 10,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 150 508,5 150 214,2 -0,2
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 590 808,4 1 959 674,4 231,7
  15 8 Johdannaissopimukset 35 102 860,4 32 355 006,3 -7,8
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 110 043,2 105 348,5 -4,3
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 396 545,1 1 363 692,5 -2,4
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 295 152,7 3 067 979,2 -6,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 901 897,7 1 025 212,1 13,7
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 527 909,7 525 903,9 -0,4
  39 6 YHTEENSÄ 208 481 568,5 209 335 304,5 0,4
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 190 378 412,6 190 919 107,4 0,3
  43 2 Velat luottolaitoksille 33 406 109,6 36 008 139,1 7,8
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 77 780 309,3 78 080 640,5 0,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 33 640 152,6 34 329 940,9 2,1
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 35 131 025,5 32 128 989,1 -8,5
  50 2 Muut velat 5 327 942,3 5 110 324,7 -4,1
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 234 912,8 1 396 507,3 13,1
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 765 556,2 3 759 122,0 -0,2
  57 9 Laskennalliset verovelat 92 404,3 105 443,8 14,1
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 182 708,3 1 194 375,4 1,0
  65 9 OMA PÄÄOMA 16 920 447,6 17 221 821,7 1,8
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 769 997,1 3 731 021,9 -1,0
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 1 499,8 2 000,0 33,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 448,7 707 448,9 0,0
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 12 206,8 10 395,9 -14,8
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 121 303,9 1 121 303,9 0,0
  6535 0 Vapaat rahastot 4 081 681,4 4 090 221,8 0,2
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 398 073,1 6 396 774,4 0,0
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 828 236,8 1 162 654,9 40,4
  69 3 YHTEENSÄ 208 481 568,5 209 335 304,5 0,4
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 33 158 548,0 34 243 296,2 3,3
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10 904 107,1 11 298 697,8 3,6
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 254 440,9 22 944 598,4 3,1
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi,
jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 7.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/03/llai_2005_03_2005-12-07_tau_002.html