Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2005

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat puolivuosittain, 1000 € 1.1.2005-
30.6.2005
1.1.2005-
31.12.2005
  
  01 1 Korkotuotot 2 829 484,5 5 838 037,8
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 6 466,7 13 625,1
  05 5 Korkokulut 1 534 512,4 3 232 689,8
  07 7 RAHOITUSKATE 1 301 438,8 2 618 973,1
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 65 685,7 123 635,5
  11 3 Palkkiotuotot 540 208,1 1 071 381,5
  13 5 Palkkiokulut 138 984,4 293 577,9
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 107 491,7 183 387,0
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 48 192,7 99 227,0
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -656,3 1 423,2
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 22 110,1 39 700,3
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 66 715,6 405 792,5
  25 9 Hallintokulut 906 195,5 1 788 709,0
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 53 036,5 111 566,8
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 147 850,3 304 765,2
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 7 180,5 48 787,3
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -710,8 -1 152,9
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 898 650,0 1 997 266,8
  43 1 Tilinpäätössiirrot -20 161,3 -152 705,5
  45 3 Tuloverot 50 251,9 -84 584,4
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 828 236,8 1 929 145,6
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut    
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 828 236,8 1 929 145,7
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/04/llai_2005_04_2006-05-31_tau_001.html