Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2005

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet puolivuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisestä , (%)
  30.6.2005 31.12.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 929 784,9  4 030 907,7 2,6
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 429 864,1 8 625 337,5 2,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 51 617 653,9 53 119 147,2 2,9
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 96 821 517,6 102 931 568,5 6,3
  07 8 Leasingkohteet 384 001,7 419 201,1 9,2
  09 0 Saamistodistukset 3 924 485,3 4 134 937,8 5,4
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 298 535,3 2 084 539,0 60,5
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 150 508,5 146 119,6 -2,9
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 590 808,4 2 347 309,3 297,3
  15 8 Johdannaissopimukset 35 102 860,4 28 857 141,1 -17,8
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 110 043,2 112 206,2 2,0
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 396 545,1 1 352 241,5 -3,2
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 295 152,7 2 408 213,3 -26,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 901 897,7 998 613,3 10,7
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 527 909,7 802 226,4 52,0
  39 6 YHTEENSÄ 208 481 568,5 212 369 709,5 1,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 190 378 412,6 192 312 406,8 1,0
  43 2 Velat luottolaitoksille 33 406 109,6 30 470 628,0 -8,8
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 77 780 309,3 84 634 943,5 8,8
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 33 640 152,6 38 326 665,8 13,9
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 35 131 025,5 28 785 965,6 -18,1
  50 2 Muut velat 5 327 942,3 4 485 470,8 -15,8
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 234 912,8 1 416 948,1 14,7
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 765 556,2 4 122 387,9 9,5
  57 9 Laskennalliset verovelat 92 404,3 69 397,1 -24,9
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 182 708,3 1 333 345,1 12,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 16 920 447,6 18 723 957,6 10,7
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 769 997,1 3 884 251,2 3,0
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 1 499,8 2 000,0 33,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 448,7 1 220 197,3 72,5
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 12 206,8 4 855,2 -60,2
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 121 303,9 1 242 998,2 10,9
  6535 0 Vapaat rahastot 4 081 681,4 4 069 640,7 -0,3
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 398 073,1 6 375 869,3 -0,3
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 828 236,8 1 924 145,7 132,3
  69 3 YHTEENSÄ 208 481 568,5 212 369 709,5 1,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 33 158 548,0 34 111 137,8 2,9
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10 904 107,1 11 866 417,0 8,8
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 254 440,9 22 244 720,8 -0,0
Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi,
jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2005, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/04/llai_2005_04_2006-05-31_tau_002.html