Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2006

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat neljännesvuosittain, 1000 € 1.1.2005-
31.3.2005
1.1.2006-
31.3.2006
  
  01 1 Korkotuotot 1 384 520,5 1 671 489,0
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 3 047,6 4 384,6
  05 5 Korkokulut 744 571,4 1 011 467,6
  07 7 RAHOITUSKATE 642 996,7 664 406,0
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 47 968,2 61 156,3
  11 3 Palkkiotuotot 253 037,8 306 968,2
  13 5 Palkkiokulut 66 970,3 73 666,4
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 41 258,1 115 727,1
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 18 564,9 38 016,6
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -3 165,8 2 163,1
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 10 711,6 11 582,1
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 36 911,2 86 867,5
  25 9 Hallintokulut 448 888,7 467 569,5
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 27 688,3 27 976,8
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 75 995,6 81 184,1
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 9 037,2 -11 559,6
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -712,4 -22,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 420 415,0 648 071,7
  43 1 Tilinpäätössiirrot -6 757,1 -8 335,4
  45 3 Tuloverot 80 313,5 145 044,7
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 333 344,4 494 691,6
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut   -31,0
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 333 344,4 494 660,6
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/01/llai_2006_01_2006-06-15_tau_001.html