Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2006

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  31.3.2005 31.3.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 153 097,3 5 244 654,1 66,3
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 317 084,3 9 373 741,2 12,7
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 53 970 652,4 56 995 551,5 5,6
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 93 598 767,9 105 787 688,7 13,0
  07 8 Leasingkohteet 365 806,5 435 313,9 19,0
  09 0 Saamistodistukset 4 023 320,3 4 718 821,5 17,3
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 332 204,4 2 226 169,3 67,1
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 130 785,9 142 257,5 8,8
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 591 085,5 2 573 645,7 335,4
  15 8 Johdannaissopimukset 23 703 497,2 23 761 702,5 0,2
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 101 192,9 114 177,6 12,8
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 422 090,3 1 344 833,8 -5,4
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 847 194,9 3 198 982,3 12,4
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 128 421,7 1 162 746,4 3,0
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 418 751,3 733 578,7 75,2
  39 6 YHTEENSÄ 195 103 952,8 217 813 864,7 11,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 177 515 085,3 197 414 319,1 11,2
  43 2 Velat luottolaitoksille 31 379 350,1 37 194 915,0 18,5
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 77 390 796,5 81 887 054,4 5,8
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 35 425 049,7 43 362 050,3 22,4
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 23 768 112,6 23 330 887,5 -1,8
  50 2 Muut velat 4 538 166,6 6 265 640,7 38,1
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 181 979,4 1 434 905,7 21,4
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 723 337,4 3 861 487,0 3,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 108 293,0 77 378,5 -28,5
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 169 306,0 1 341 657,8 14,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 16 419 561,5 19 057 887,8 16,1
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 754 789,9 3 897 754,1 3,8
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma   2 000,0 (Z)
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 405,7 1 228 804,5 73,7
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 11 932,7 4 833,4 -59,5
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 114 255,6 1 246 598,2 11,9
  6535 0 Vapaat rahastot 4 013 773,8 4 090 450,1 1,9
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 484 059,4 8 092 786,9 24,8
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 333 344,4 494 660,6 48,4
  69 3 YHTEENSÄ 195 103 952,8 217 813 864,7 11,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 30 279 292,2 35 849 330,1 18,4
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10 468 631,4 12 757 666,5 21,9
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 19 810 660,8 23 091 663,6 16,6
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/01/llai_2006_01_2006-06-15_tau_002.html