Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2006

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat neljännesvuosittain, 1000 € 1.1.2005-
30.6.2005
1.1.2006-
30.6.2006
  
  01 1 Korkotuotot 2 829 484,5 3 534 021,3
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 6 466,7 8 519,5
  05 5 Korkokulut 1 534 512,4 2 189 075,2
  07 7 RAHOITUSKATE 1 301 438,8 1 353 465,6
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 65 685,7 77 637,0
  11 3 Palkkiotuotot 540 208,1 616 587,1
  13 5 Palkkiokulut 138 984,4 154 287,7
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 107 491,7 261 433,6
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 48 192,7 50 406,6
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -656,3 -1 869,1
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 22 110,1 20 047,6
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 66 715,6 154 308,6
  25 9 Hallintokulut 906 195,5 932 831,6
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 53 036,5 55 493,7
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 147 850,3 162 767,7
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 7 180,5 -34 179,6
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -710,8 1 441,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 898 650,0 1 259 374,9
  43 1 Tilinpäätössiirrot -20 161,3 -20 901,5
  45 3 Tuloverot 50 251,9 285 131,6
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 828 236,8 953 341,8
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut   -31,0
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 828 236,8 953 310,8
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 5.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/02/llai_2006_02_2006-10-05_tau_001.html