Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2006

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  30.6.2005 30.6.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 929 784,9 4 832 861,0 23,0
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 429 864,1 9 792 325,4 16,2
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 51 617 653,9 57 562 109,1 11,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 96 821 517,6 108 690 097,6 12,3
  07 8 Leasingkohteet 384 001,7 451 033,1 17,5
  09 0 Saamistodistukset 3 924 485,3 4 752 853,4 21,1
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 298 535,3 2 150 631,4 65,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 150 508,5 137 762,5 -8,5
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 590 808,4 2 808 598,7 375,4
  15 8 Johdannaissopimukset 35 102 860,4 25 242 454,3 -28,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 110 043,2 238 499,1 116,7
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 396 545,1 1 354 472,3 -3,0
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 295 152,7 2 416 282,7 -26,7
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 901 897,7 1 094 004,7 21,3
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 527 909,7 664 875,3 25,9
  39 6 YHTEENSÄ 208 481 568,5 222 188 860,6 6,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 190 378 412,6 201 410 355,6 5,8
  43 2 Velat luottolaitoksille 33 406 109,6 33 876 681,1 1,4
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 77 780 309,3 85 128 364,5 9,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 33 640 152,6 46 512 778,1 38,3
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 35 131 025,5 25 036 863,9 -28,7
  50 2 Muut velat 5 327 942,3 5 257 843,9 -1,3
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 234 912,8 1 491 853,1 20,8
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 765 556,2 4 038 623,3 7,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 92 404,3 67 347,7 -27,1
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 182 708,3 1 354 223,9 14,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 16 920 447,6 19 424 281,1 14,8
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 769 997,1 3 907 797,9 3,7
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 1 499,8 5 065,0 237,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 448,7 1 231 469,0 74,1
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 12 206,8 4 850,9 -60,3
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 121 303,9 1 256 394,0 12,0
  6535 0 Vapaat rahastot 4 081 681,4 4 107 021,4 0,6
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 398 073,1 7 958 372,1 24,4
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 828 236,8 953 310,8 15,1
  69 3 YHTEENSÄ 208 481 568,5 222 188 860,6 6,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 33 158 548,0 38 703 218,2 16,7
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 10 904 107,1 13 217 828,4 21,2
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 254 440,9 25 485 389,8 14,5
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 5.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/02/llai_2006_02_2006-10-05_tau_002.html