Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2006

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tuloslaskelmat neljännesvuosittain, 1000 € 1.1.2005-
30.9.2005
1.1.2006-
30.9.2006
  
  01 1 Korkotuotot 4 308 278,6 5 671 932,9
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 9 893,9 12 903,1
  05 5 Korkokulut 2 345 214,8 3 488 546,9
  07 7 RAHOITUSKATE 1 972 957,7 2 196 289,1
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 67 810,8 77 978,1
  11 3 Palkkiotuotot 806 563,9 894 565,3
  13 5 Palkkiokulut 211 940,6 230 260,0
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 134 412,3 227 196,4
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 54 248,7 67 439,8
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -369,5 -1 537,4
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 32 400,2 32 958,1
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 89 037,5 446 093,2
  25 9 Hallintokulut 1 321 535,6 1 367 869,2
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 79 960,5 82 930,3
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 217 692,0 242 154,8
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 15 756,2 -37 047,4
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -713,2 1 440,8
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 310 889,9 2 053 374,9
  43 1 Tilinpäätössiirrot -31 825,6 -38 815,9
  45 3 Tuloverot 116 409,4 429 503,5
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 162 654,9 1 585 055,5
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut   -31,0
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 1 162 654,9 1 585 024,5
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 12.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/03/llai_2006_03_2006-12-12_tau_001.html