Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2006

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  30.9.2005 30.9.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 059 399,0 5 920 919,2 93,5
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 141 459,7 9 898 757,2 21,6
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 53 115 918,1 52 830 900,8 -0,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 98 701 207,4 111 554 162,6 13,0
  07 8 Leasingkohteet 399 370,1 461 635,8 15,6
  09 0 Saamistodistukset 3 928 146,7 4 488 863,1 14,3
  11 4 Osakkeet ja osuudet 1 436 772,4 2 276 119,0 58,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 150 214,2 73 960,9 -50,8
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 959 674,4 2 851 089,1 45,5
  15 8 Johdannaissopimukset 32 355 006,3 24 586 711,3 -24,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 105 348,5 109 527,5 4,0
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 363 692,5 1 310 525,0 -3,9
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 067 979,2 3 317 578,6 8,1
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 025 212,1 1 344 251,1 31,1
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 525 903,9 586 294,6 11,5
  39 6 YHTEENSÄ 209 335 304,5 221 611 295,8 5,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 190 919 107,4 200 199 205,0 4,9
  43 2 Velat luottolaitoksille 36 008 139,1 33 370 705,2 -7,3
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 78 080 640,5 87 656 862,3 12,3
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 34 329 940,9 43 664 945,4 27,2
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 32 128 989,1 24 248 356,2 -24,5
  50 2 Muut velat 5 110 324,7 5 111 892,7 0,0
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 396 507,3 1 772 373,6 26,9
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 759 122,0 4 302 443,4 14,5
  57 9 Laskennalliset verovelat 105 443,8 71 626,2 -32,1
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 194 375,4 1 372 137,5 14,9
  65 9 OMA PÄÄOMA 17 221 821,7 20 039 953,3 16,4
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 731 021,9 3 866 011,5 3,6
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 2 000,0 7 947,3 297,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 707 448,9 1 240 977,6 75,4
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 10 395,9 4 692,0 -54,9
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 121 303,9 1 256 494,0 12,1
  6535 0 Vapaat rahastot 4 090 221,8 4 123 202,4 0,8
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 396 774,4 7 955 603,9 24,4
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 162 654,9 1 585 024,6 36,3
  69 3 YHTEENSÄ 209 335 304,5 221 611 295,8 5,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 34 243 296,2 39 913 897,7 16,6
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 11 298 697,8 14 085 685,4 24,7
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 944 598,4 25 828 212,3 12,6
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 12.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/03/llai_2006_03_2006-12-12_tau_002.html