Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2006

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2005-
31.12.2005
1.1.2006-
31.12.2006
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 5 838 037,8 7 953 523,9 36,2
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 13 625,1 18 405,0 35,1
  05 5 Korkokulut 3 232 689,8 4 923 397,3 52,3
  07 7 RAHOITUSKATE 2 618 973,1 3 048 531,6 16,4
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 123 635,5 124 487,9 0,7
  11 3 Palkkiotuotot 1 071 381,5 1 234 834,2 15,3
  13 5 Palkkiokulut 293 577,9 317 549,7 8,2
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 183 387,0 271 449,0 48,0
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 99 227,0 67 240,7 -32,2
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos 1 423,2 -396,7 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 39 700,3 39 324,4 -0,9
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 405 792,5 518 596,0 27,8
  25 9 Hallintokulut 1 788 709,0 1 912 034,0 6,9
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 111 566,8 113 834,2 2,0
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 304 765,2 326 370,5 7,1
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 48 787,3 -62 325,7 *)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -1 152,9 1 629,0 *)
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 997 266,8 2 694 975,4 34,9
  43 1 Tilinpäätössiirrot -152 705,5 -272 243,7 (78,3)
  45 3 Tuloverot -84 584,4 510 233,7 *)
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 929 145,7 1 912 498,0 -0,9
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 1 929 145,7 1 912 498,0 -0,9
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 13.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/04/llai_2006_04_2007-04-13_tau_001.html