Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2006

Kotimaiset talletuspankit 1)
Tase 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta , (%)
  31.12.2005 31.12.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat  4 030 907,7 4 155 344,5 3,1
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 625 337,5 9 941 948,3 15,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 53 119 147,2 61 871 052,6 16,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 102 931 568,5 114 753 934,1 11,5
  07 8 Leasingkohteet 419 201,1 486 296,4 16,0
  09 0 Saamistodistukset 4 134 937,8 4 384 151,8 6,0
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 084 539,0 2 472 014,4 18,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 146 119,6 79 498,1 -45,6
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 2 347 309,3 1 888 491,4 -19,5
  15 8 Johdannaissopimukset 28 857 141,1 24 619 354,1 -14,7
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 112 206,2 112 398,8 0,2
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 352 241,5 1 314 008,3 -2,8
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 408 213,3 2 129 362,9 -11,6
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 998 613,3 1 299 016,6 30,1
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 802 226,4 506 618,3 -36,8
  39 6 YHTEENSÄ 212 369 709,5 230 013 490,6 8,3
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 192 312 406,8 208 057 193,3 8,2
  43 2 Velat luottolaitoksille 30 470 628,0 38 277 921,3 25,6
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 84 634 943,5 88 109 665,0 4,1
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 38 326 665,8 45 154 573,0 17,8
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 28 785 965,6 25 053 083,4 -13,0
  50 2 Muut velat 4 485 470,8 5 307 159,3 18,3
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 416 948,1 1 825 509,7 28,8
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 122 387,9 4 262 267,5 3,4
  57 9 Laskennalliset verovelat 69 397,1 67 014,1 -3,4
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 333 345,1 1 606 267,9 20,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 18 723 957,6 20 350 029,4 8,7
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 884 251,2 3 886 333,1 0,1
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 2 000,0 6 750,8 237,5
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 220 197,3 1 265 856,7 3,7
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 855,2 4 695,3 -3,3
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 242 998,2 1 256 001,0 1,0
  6535 0 Vapaat rahastot 4 069 640,7 4 130 112,3 1,5
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 375 869,3 7 906 772,6 24,0
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 924 145,7 1 893 507,6 -1,6
  69 3 YHTEENSÄ 212 369 709,5 230 013 490,6 8,3
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 34 111 137,8 40 804 499,8 19,6
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 11 866 417,0 14 071 215,4 18,6
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 244 720,8 26 733 284,4 20,2
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 10.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2006, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/04/llai_2006_04_2007-06-01_tau_002.html