Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kotimaisten pankkien tunnuslukuja 2000-2006

  Liikepankit
                            
Osuuspankit
                            
Säästöpankit
                            
Kotimaiset
pankit yhteensä 1)
Sarja 1: Kulut/Tuotot, %        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 51,24 62,24 62,51 55,03
2001 38,47 62,84 63,59 45,01
2002 57,85 65,69 70,46 60,91
2003 73,93 69,08 73,29 72,51
2004 57,58 65,94 70,28 60,58
2005* 52,56 60,40 63,64 54,99
2006 46,85 58,35 60,92 50,34
         
Sarja 2: Liikevoitto/Liikevaihto, %      
                         2000 22,44 27,32 26,19 23,61
2001 31,88 25,72 23,81 30,48
2002 20,68 25,11 19,14 21,52
2003 15,66 23,80 18,35 17,70
2004 25,46 26,18 20,88 25,35
2005* 24,71 29,88 24,74 25,68
2006 25,51 30,34 26,81 26,35
         
Sarja 3: Koko pääoman tuotto (ROA), %      
  2000 0,99 1,49 1,43 1,10
2001 2,19 1,39 1,22 2,01
2002 0,76 1,18 0,86 0,83
2003 0,37 0,98 0,69 0,77
2004 0,81 1,02 0,75 0,84
2005* 1,02 1,16 0,89 1,04
2006 0,94 1,25 1,00 0,99
         
Sarja 4: Oma pääoma/Tase, %      
  2000 4,91 9,51 6,09 5,77
2001 10,78 9,95 6,04 10,42
2002 10,53 10,04 5,96 10,21
2003 9,91 9,91 6,32 9,74
2004 8,71 9,55 6,04 8,72
2005* 8,84 9,43 6,17 8,82
2006 8,91 9,31 6,06 8,85
         
Sarja 5: Rahoituskate/Korkotuotot, %      
 
 
 
 
 
 
 
2000 34,36 66,91 63,70 42,21
2001 29,57 64,54 60,09 37,89
2002 32,95 67,97 61,13 42,27
2003 42,95 70,01 63,94 50,53
2004 45,15 69,02 64,61 51,39
2005* 38,43 66,90 65,23 44,86
2006 32,09 64,57 58,70 38,33
         
Sarja 6: Taseen vuosimuutos, %      
 
 
2000 13,43 5,75 8,28 11,76
2001 15,50 7,30 11,56 13,89
2002 -3,23 8,32 7,60 -0,83
2003 16,03 8,91 6,11 14,24
2004 16,44 7,96 9,35 14,66
2005* 13,06 7,34 7,95 11,91
2006 8,26 8,81 7,43 8,31
         

1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

* Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tunnuslukujen laskukaavoja:

Kulut/tuotot = Palkkiokulut + hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut / Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Liikevoitto/Liikevaihto = Liikevoitto / Korkotuotot + leasingtoiminnan nettotuotot + oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Koko pääoman tuotto (ROA) = Liikevoitto tai tappio - tuloverot / Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Taseen vuosimuutos = Taseen loppusumman muutos edeltävän vuoden taseen loppusummasta


Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2006, Kotimaisten pankkien tunnuslukuja 2000-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/llai_2006_2007-06-01_tau_003.html