Julkaistu: 1.6.2007

Pankkien henkilökunnan määrä kasvoi

Suomessa oli vuoden 2006 lopussa 328 kotimaista pankkia, joilla oli toiminnassa yhteensä 1 518 konttoria. Pankeissa työskenteli vuoden lopussa 23 700 henkeä, joka on 340 henkilöä edellisvuotta enemmän. Myös kotimaisissa pankeissa tehdyt työtunnit lisääntyivät kahdeksalla prosentilla vuoteen 2005 verrattuna.

Pankkien hyvä tilanne jatkui vuonna 2006. Liikevoitto, korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat. Pankkitoiminta oli kannattavaa ja tehokasta. Luottotappiot ovat pysytelleet alhaisina koko 2000-luvun. Vuonna 2006 kotimaiset pankit kirjasivat enemmän luottotappioiden palautuksia kuin uusia luottotappioita. Suurimmillaan luottotappiot olivat vuonna 1992, jolloin niitä kirjattiin 3,6 miljardia euroa.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöksiä koskevista lopullisista tiedoista. Tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi lopullinen Rahalaitokset 2006 -julkaisu sisältää lisätietoa muun muassa tunnusluvuista, toiminnan alueellisesta jakautumisesta ja henkilökunnan määristä.

Kotimaisten pankkien luottotappiot 1986-2006, miljoonaa euroa

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2006, Rahalaitokset 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2006/llai_2006_2007-06-01_tie_001.html