Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2007

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta, (%) 1.1.2006-
31.3.2006
1.1.2007-
31.3.2007
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 1 671 489,0 2 344 596,1 40,3
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 4 384,6 5 638,5 28,6
  05 5 Korkokulut 1 011 467,6 1 504 807,5 48,8
  07 7 RAHOITUSKATE 664 406,0 845 427,1 27,2
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 61 156,3 98 660,1 61,3
  11 3 Palkkiotuotot 306 968,2 331 772,7 8,1
  13 5 Palkkiokulut 73 666,4 88 092,6 19,6
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 115 727,1 62 871,0 -45,7
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 38 016,6 549 780,6 (X)
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos 2 163,1 -1 199,3 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11 582,1 11 447,9 -1,2
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 86 867,5 44 872,1 -48,3
  25 9 Hallintokulut 467 569,5 497 055,4 6,3
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 27 976,8 31 490,9 12,6
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 81 184,1 92 473,5 13,9
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -11 559,6 15 207,7 *)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot     -100,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 648 071,7 1 219 312,1 88,1
  43 1 Tilinpäätössiirrot -8 335,4 -7 777,4 (-6,69)
  45 3 Tuloverot 145 044,7 149 506,4 3,1
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 494 691,6 1 062 028,3 114,7
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      -100,0
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 494 660,6 1 062 028,3 114,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9%
(-6,69) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/01/llai_2007_01_2007-06-20_tau_001.html