Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2007

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  31.3.2006 31.3.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 5 244 654,1 4 007 694,4 -23,6
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 373 741,2 10 711 486,7 14,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 56 995 551,5 67 394 217,1 18,2
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 105 787 688,7 116 624 590,4 10,2
  07 8 Leasingkohteet 435 313,9 501 175,6 15,1
  09 0 Saamistodistukset 4 718 821,5 4 675 082,9 -0,9
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 226 169,3 2 684 964,5 20,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 142 257,5 78 134,1 -45,1
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 2 573 645,7 1 799 970,9 -30,1
  15 8 Johdannaissopimukset 23 761 702,5 23 977 074,0 0,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 114 177,6 102 641,5 -10,1
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 344 833,8 1 319 048,7 -1,9
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 198 982,3 3 429 180,2 7,2
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 162 746,4 1 598 427,6 37,5
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 733 578,7 442 069,1 -39,7
  39 6 YHTEENSÄ 217 813 864,7 239 345 757,7 9,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 197 414 319,1 220 413 036,1 11,6
  43 2 Velat luottolaitoksille 37 194 915,0 47 771 420,6 28,4
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 81 887 054,4 87 763 450,7 7,2
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 43 362 050,3 48 038 791,7 10,8
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 23 330 887,5 24 576 974,7 5,3
  50 2 Muut velat 6 265 640,7 6 243 340,8 -0,4
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 434 905,7 1 946 702,9 35,7
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 861 487,0 4 002 635,9 3,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 77 378,5 69 718,8 -9,9
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 341 657,8 1 617 239,1 20,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 19 057 887,8 17 315 482,5 -9,1
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 897 754,1 3 907 350,0 0,2
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 2 000,0 7 830,0 291,5
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 228 804,5 1 269 921,6 3,3
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 833,4 4 692,3 -2,9
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 246 598,2 1 260 428,3 1,1
  6535 0 Vapaat rahastot 4 090 450,1 4 195 818,2 2,6
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 092 786,9 5 607 413,8 -30,7
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 494 660,6 1 062 028,3 114,7
  69 3 YHTEENSÄ 217 813 864,7 239 345 757,7 9,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 35 849 330,1 42 432 391,9 18,3
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 12 757 666,5 14 464 219,6 13,4
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 23 091 663,6 27 968 172,3 21,1
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/01/llai_2007_01_2007-06-20_tau_002.html