Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2007

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta, (%) 1.1.2006-
30.6.2006
1.1.2007-
30.6.2007
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 3 534 021,3 4 972 756,7 40,7
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 8 519,5 11 750,3 37,9
  05 5 Korkokulut 2 189 075,2 3 334 890,1 52,3
  07 7 RAHOITUSKATE 1 353 465,6 1 649 616,9 21,9
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 77 637,0 114 862,9 47,9
  11 3 Palkkiotuotot 616 587,1 670 864,7 8,8
  13 5 Palkkiokulut 154 287,7 184 633,5 19,7
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 261 433,6 186 905,7 -28,5
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 50 406,6 564 621,2 (X)
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -1 869,1 -836,3 (-55,3)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 20 047,6 21 219,2 5,8
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 154 308,6 101 460,6 -34,2
  25 9 Hallintokulut 932 831,6 1 026 922,9 10,1
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 55 493,7 65 524,3 18,1
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 162 767,7 176 169,4 8,2
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -34 179,6 6 772,3 *)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 1 441,0 0,5 -100,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 259 374,9 1 848 692,0 46,8
  43 1   -20 901,5 -20 720,4 (-0,9)
  45 3 Tuloverot 285 131,6 305 675,2 7,2
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 953 341,8 1 522 296,4 59,7
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -31,0   -100,0
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 953 310,8 1 522 296,4 59,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9%
(-6,69) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/02/llai_2007_02_2007-10-05_tau_001.html