Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2007

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  30.6.2006 30.6.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 832 861,0 4 421 920,6 -8,5
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 792 325,4 7 713 572,2 -21,2
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 57 562 109,1 58 037 021,5 0,8
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 108 690 097,6 121 566 304,5 11,8
  07 8 Leasingkohteet 451 033,1 521 098,9 15,5
  09 0 Saamistodistukset 4 752 853,4 4 584 847,6 -3,5
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 150 631,4 3 027 694,5 40,8
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 137 762,5 63 728,8 -53,7
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 2 808 598,7 1 817 351,2 -35,3
  15 8 Johdannaissopimukset 25 242 454,3 31 788 104,0 25,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 238 499,1 103 749,9 -56,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 354 472,3 1 312 320,8 -3,1
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 416 282,7 2 863 850,5 18,5
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 094 004,7 1 647 471,8 50,6
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 664 875,3 382 462,1 -42,5
  39 6 YHTEENSÄ 222 188 860,6 239 851 498,9 7,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 201 410 355,6 220 460 674,4 9,5
  43 2 Velat luottolaitoksille 33 876 681,1 30 258 216,4 -10,7
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 85 128 364,5 92 051 809,4 8,1
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 46 512 778,1 53 016 461,6 14,0
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 25 036 863,9 32 387 539,5 29,4
  50 2 Muut velat 5 257 843,9 6 531 633,2 24,2
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 491 853,1 2 191 452,4 46,9
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 038 623,3 3 947 722,9 -2,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 67 347,7 75 839,0 12,6
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 354 223,9 1 630 186,5 20,4
  65 9 OMA PÄÄOMA 19 424 281,1 17 760 638,0 -8,6
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 907 797,9 3 928 983,2 0,5
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 5 065,0 14 046,7 177,3
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 231 469,0 1 269 921,7 3,1
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 850,9 4 633,6 -4,5
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 256 394,0 1 265 994,1 0,8
  6535 0 Vapaat rahastot 4 107 021,4 4 285 165,9 4,3
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 958 372,1 5 469 596,4 -31,3
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 953 310,8 1 522 296,4 59,7
  69 3 YHTEENSÄ 222 188 860,6 239 851 498,9 7,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 38 703 218,2 43 217 486,2 11,7
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 13 217 828,4 16 085 667,5 21,7
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 25 485 389,8 27 131 818,7 6,5
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/02/llai_2007_02_2007-10-05_tau_002.html