Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2007

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta, (%) 1.1.2006-
30.9.2006
1.1.2007-
30.9.2007
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 5 671 932,9 7 640 832,6 34,7
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 12 903,1 18 411,1 42,7
  05 5 Korkokulut 3 488 546,9 5 217 177,5 49,6
  07 7 RAHOITUSKATE 2 196 289,1 2 442 066,2 11,2
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 77 978,1 130 205,7 67,0
  11 3 Palkkiotuotot 894 565,3 983 197,4 9,9
  13 5 Palkkiokulut 230 260,0 272 137,4 18,2
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 227 196,4 312 881,7 37,7
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 67 439,8 607 001,0 800,1
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -1 537,4 -1 499,5 (-2,5)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 32 958,1 19 234,3 -41,6
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 446 093,2 134 784,5 -69,8
  25 9 Hallintokulut 1 367 869,2 1 507 853,3 10,2
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 82 930,3 98 915,1 19,3
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 242 154,8 255 335,2 5,4
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -37 047,4 -8 032,4 (-78,3)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 1 440,8 0,3 -100,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 053 374,9 2 501 662,4 21,8
  43 1 Tilinpäätössiirrot -38 815,9 -32 806,1 (-15,5)
  45 3 Tuloverot 429 503,5 462 163,5 7,6
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 585 055,5 2 006 692,8 26,6
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -31,0 5 785,1 *)
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 1 585 024,5 2 012 477,9 27,0
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9%
(-6,69) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/03/llai_2007_03_2007-12-12_tau_001.html