Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2007

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  30.9.2006 30.9.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 5 920 919,2 2 236 292,1 -62,2
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 898 757,2 7 887 067,3 -20,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 52 830 900,8 60 929 773,9 15,3
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 111 554 162,6 125 381 981,1 12,4
  07 8 Leasingkohteet 461 635,8 543 642,0 17,8
  09 0 Saamistodistukset 4 488 863,1 6 331 597,3 41,1
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 276 119,0 3 098 894,4 36,1
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 73 960,9 60 581,7 -18,1
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 2 851 089,1 1 830 130,6 -35,8
  15 8 Johdannaissopimukset 24 586 711,3 33 282 360,2 35,4
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 109 527,5 92 579,2 -15,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 310 525,0 1 308 634,4 -0,1
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 317 578,6 2 904 768,8 -12,4
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 344 251,1 2 049 763,6 52,5
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 586 294,6 293 868,3 -49,9
  39 6 YHTEENSÄ 221 611 295,8 248 231 934,9 12,0
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 200 199 205,0 228 377 125,4 14,1
  43 2 Velat luottolaitoksille 33 370 705,2 31 950 549,5 -4,3
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 87 656 862,3 94 152 451,9 7,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 43 664 945,4 54 426 732,0 24,6
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 24 248 356,2 34 985 377,4 44,3
  50 2 Muut velat 5 111 892,7 6 532 677,9 27,8
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 772 373,6 2 578 312,1 45,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 302 443,4 3 670 909,7 -14,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 71 626,2 80 114,9 11,9
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 372 137,5 1 642 693,3 19,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 20 039 953,3 18 212 116,2 -9,1
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 866 011,5 3 881 799,8 0,4
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 7 947,3 14 623,8 84,0
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 240 977,6 1 269 921,6 2,3
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 692,0 4 593,6 -2,1
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 256 494,0 4 301 145,9 242,3
  6535 0 Vapaat rahastot 4 123 202,4 1 265 050,6 -69,3
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 955 604,0 5 463 001,4 -31,3
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 585 024,5 2 011 979,5 26,9
  69 3 YHTEENSÄ 221 611 295,8 248 231 934,9 12,0
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 39 913 897,7 44 874 114,9 12,4
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 14 085 685,4 17 055 462,2 21,1
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 25 828 212,3 27 818 652,7 7,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
Vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä alkaen käyvän arvon rahasto sisältyy muihin sidottuihin rahastoihin valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) tasekaavan mukaisesti. Aiemmin käyvän arvon rahasto sisältyi vapaisiin rahastoihin.

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2007, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/03/llai_2007_03_2007-12-12_tau_002.html