Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta, (%) 1.1.2006-
31.12.2006
1.1.2007-
31.12.2007
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 7 953 480,1 10 640 456,0 33,8
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 18 405,0 25 599,2 39,1
  05 5 Korkokulut 4 923 397,3 7 332 963,5 48,9
  07 7 RAHOITUSKATE 3 048 487,8 3 333 091,7 9,3
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 124 487,9 353 017,4 183,6
  11 3 Palkkiotuotot 1 234 834,2 1 361 296,2 10,2
  13 5 Palkkiokulut  317 549,7 379 115,3 19,4
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot  271 449,0 437 050,9 61,0
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 67 240,7 609 576,0 806,6
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -396,7 -4 861,5 (X)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 40 778,6 36 044,9 -11,6
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 517 141,8 365 841,9 -29,3
  25 9 Hallintokulut 1 912 144,0 2 109 648,6 10,3
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 113 834,2 141 783,6 24,6
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 326 174,7 343 748,7 5,4
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -62 325,7 51 162,7 *)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 1 629,0 -270,4 *)
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 695 017,4 3 465 869,0 28,6
  43 1 Tilinpäätössiirrot -275 443,7 -253 402,8 (-8,0)
  45 3 Tuloverot 510 112,1 593 944,2 16,4
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 909 461,6 2 618 522,0 37,1
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 1 909 461,6 2 618 522,0 37,1
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9%
(-8,0) negatiivinen erä pieneneee

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2007, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/llai_2007_2008-06-02_tau_001.html