Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2007

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  31.12.2006 31.12.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 155 344,5 3 233 072,6 -22,2
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 941 948,3 9 544 834,9 -4,0
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 61 871 052,6 64 415 259,1 4,1
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 114 753 934,1 129 659 578,0 13,0
  07 8 Leasingkohteet 486 296,4 576 550,3 18,6
  09 0 Saamistodistukset 4 384 151,8 7 170 133,1 63,5
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 472 014,4 3 460 312,9 40,0
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 79 498,1 61 376,8 -22,8
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 888 491,4 1 850 917,8 -2,0
  15 8 Johdannaissopimukset 24 619 354,1 31 990 499,0 29,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 112 398,8 95 987,9 -14,6
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 314 008,3 1 304 508,7 -0,7
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 129 558,8 2 433 764,9 14,3
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 299 126,9 1 885 582,8 45,1
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 506 618,3 188 955,7 -62,7
  39 6 YHTEENSÄ 230 013 796,8 257 871 334,5 12,1
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 208 057 303,4 237 221 031,3 14,0
  43 2 Velat luottolaitoksille 38 277 921,3 36 317 851,3 -5,1
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 88 109 665,0 102 188 763,4 16,0
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 45 154 573,1 52 679 313,8 16,7
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 25 053 083,4 33 452 794,0 33,5
  50 2 Muut velat 5 307 159,3 6 341 574,5 19,5
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 825 619,7 2 541 084,0 39,2
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 262 267,5 3 618 294,6 -15,1
  57 9 Laskennalliset verovelat 67 014,1 81 355,7 21,4
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 609 467,9 1 862 610,5 15,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 20 347 025,5 18 787 692,7 -7,7
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 886 333,1 3 927 077,8 1,0
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 6 750,8 18 750,0 177,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 265 856,7 1 269 970,7 0,3
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 695,3 4 248,1 -9,5
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 256 001,0 4 262 431,1 239,4
  6535 0 Vapaat rahastot 4 130 112,3 1 288 056,3 -68,8
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 906 772,8 5 405 134,4 -31,6
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 890 503,5 2 612 024,3 38,2
  69 3 YHTEENSÄ 230 013 796,8 257 871 334,5 12,1
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 40 804 499,8 46 447 003,5 13,8
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 14 071 215,4 18 734 251,3 33,1
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 26 733 284,4 27 712 752,2 3,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
Vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä alkaen käyvän arvon rahasto sisältyy muihin sidottuihin rahastoihin valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) tasekaavan mukaisesti. Aiemmin käyvän arvon rahasto sisältyi vapaisiin rahastoihin.

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2007, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/llai_2007_2008-06-02_tau_002.html