Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten pankkien tunnuslukuja 2000-2007

  Liikepankit Osuuspankit Säästöpankit Kotimaiset
pankit yht
Sarja 1: Kulut/Tuotot, %        
   2000 51,24 62,24 62,51 55,03
2001 38,47 62,84 63,59 45,01
2002 57,85 65,69 70,46 60,91
2003 73,93 69,08 73,29 72,51
2004 57,58 65,94 70,28 60,58
2005* 52,56 60,40 63,64 54,99
2006 46,85 58,35 60,92 50,34
2007 42,16 55,33 60,29 45,82
Sarja 2: Liikevoitto/Liikevaihto, %      
  2000 22,44 27,32 26,19 23,61
2001 31,88 25,72 23,81 30,48
2002 20,68 25,11 19,14 21,52
2003 15,66 23,80 18,35 17,70
2004 25,46 26,18 20,88 25,35
2005* 24,71 29,88 24,74 25,68
2006 25,51 30,34 26,81 26,35
2007 24,64 28,03 22,73 25,07
Sarja 3: Koko pääoman tuotto (ROA), %      
  2000 0,99 1,49 1,43 1,10
2001 2,19 1,39 1,22 2,01
2002 0,76 1,18 0,86 0,83
2003 0,37 0,98 0,69 0,77
2004 0,81 1,02 0,75 0,84
2005* 1,02 1,16 0,89 1,04
2006 0,94 1,25 1,00 0,99
2007 1,16 1,31 1,02 1,18
Sarja 4: Oman pääoman tuotto (ROE), %      
  2000 19,64 14,61 19,91 18,20
2001 25,96 9,80 11,25 21,16
2002 7,00 10,17 11,12 7,73
2003 7,00 8,31 8,49 7,32
2004 8,58 8,67 8,79 8,60
2005* 11,31 9,89 10,32 11,01
2006 10,32 10,68 11,44 10,44
2007 14,34 10,99 11,62 13,53
Sarja 5: Rahoituskate/Korkotuotot, %      
  2000 34,36 66,91 63,70 42,21
2001 29,57 64,54 60,09 37,89
2002 32,95 67,97 61,13 42,27
2003 42,95 70,01 63,94 50,53
2004 45,15 69,02 64,61 51,39
2005* 38,43 66,90 65,23 44,86
2006 32,09 64,57 58,70 38,33
2007 25,63 55,13 48,57 31,32
Sarja 6: Taseen vuosimuutos, %      
  2000 13,43 5,75 8,28 11,76
2001 15,50 7,30 11,56 13,89
2002 -3,23 8,32 7,60 -0,83
2003 16,03 8,91 6,11 14,24
2004 16,44 7,96 9,35 14,66
2005* 13,06 7,34 7,95 11,91
2006 8,26 8,81 7,43 8,31
2007 12,71 8,10 15,32 12,11
Sarja 7: Oma pääoma/Tase, %      
  2000 4,91 9,51 6,09 5,77
2001 10,78 9,95 6,04 10,42
2002 10,53 10,04 5,96 10,21
2003 9,91 9,91 6,32 9,74
2004 8,71 9,55 6,04 8,72
2005* 8,84 9,43 6,17 8,82
2006 8,91 9,31 6,06 8,85
2007 6,95 9,44 6,21 7,29

* Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tunnuslukujen laskukaavoja:

Kulut/tuotot = (Palkkiokulut + hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut )/ (Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)

Liikevoitto/Liikevaihto = Liikevoitto / (Korkotuotot + leasingtoiminnan nettotuotot + oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)

Koko pääoman tuotto (ROA) = (Liikevoitto tai tappio - tuloverot )/ Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuotto (ROE) = (Liikevoitto tai tappio - tuloverot )/ (Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä - laskennalliset verovelat (vuoden alun ja lopun keskiarvo))

Taseen vuosimuutos = Taseen loppusumman muutos edeltävän vuoden taseen loppusummasta


Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2007, Kotimaisten pankkien tunnuslukuja 2000-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/llai_2007_2008-06-02_tau_003.html