Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten pankkien luottotappiot 1974-2007

       Liikepankit      Osuuspankit      Säästöpankit    Kotimaiset pankit
yhteensä 1)
1974 1 150,7 158,9 196,4 1 506,1
1975 947,4 154,1 170,7 1 272,2
1976 4 061,7 305,3 130,7 4 497,7
1977 2 763,1 1 274,0 327,5 4 364,6
1978 959,0 300,9 419,8 1 679,7
1979 850,9 693,3 590,2 2 134,4
1980 1 534,7 552,3 350,0 2 437,0
1981 3 473,6 480,0 734,0 4 687,6
1982 8 744,1 2 520,1 922,0 12 186,2
1983 12 332,9 846,5 1 732,0 14 911,4
1984 15 116,1 857,8 2 671,5 18 645,4
1985 21 538,5 1 658,8 1 805,8 25 003,1
1986 37 222,2 5 053,9 3 457,8 45 733,9
1987 70 161,1 18 657,2 12 233,9 101 052,2
1988 137 092,7 23 818,8 16 536,7 177 448,2
1989 225 680,6 24 876,7 33 483,0 284 040,3
1990 258 490,7 29 992,4 70 099,4 358 582,5
1991 835 740,1 71 234,1 190 998,4 1 097 972,6
1992 2 038 505,3 215 463,9 1 337 797,6 3 591 766,8
1993 2 173 210,3 462 966,5 521 608,3 3 157 785,1
1994 1 467 823,5 438 956,5 36 814,3 1 943 594,3
1995 434 121,5 204 739,2 17 613,5 656 474,2
1996 344 440,6 185 179,4 17 292,9 546 912,9
1997 172 697,9 170 421,8 10 419,2 353 538,9
1998 119 819,6 99 343,1 5 238,9 224 401,6
1999 41 420,5 19 873,6 3 243,2 64 537,3
2000 30 778,5 12 782,3 1 681,9 45 242,8
2001 35 151,5 13 734,6 1 182,2 50 068,3
2002 -1 476,8 10 275,2 3 279,0 12 077,4
2003 -53 445,8 5 161,7 2 929,0 -45 355,1
2004 -1 967,4 4 976,7 3 313,7 6 323,0
2005* 34 743,2 4 986,7 9 057,4 48 787,3
2006 -66 653,5 5 522,3 -1 194,5 -62 325,7
2007 38 831,5 10 522,4 1 808,8 51 162,7

* Luottolaitosten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit


Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2007, Kotimaisten pankkien luottotappiot 1974-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2007/llai_2007_2008-06-02_tau_004.html