Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2008

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta, (%) 1.1.2007-
31.3.2007
1.1.2008-
31.3.2008
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 2 344 596,1 3 051 724,0 30,2
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 5 638,5 7 864,1 39,5
  05 5 Korkokulut 1 504 807,5 2 101 017,8 39,6
  07 7 RAHOITUSKATE 845 427,1 958 570,3 13,4
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 98 660,1 110 861,1 12,4
  11 3 Palkkiotuotot 331 772,7 341 803,2 3,0
  13 5 Palkkiokulut 88 092,6 102 387,3 16,2
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 62 871,0 152 198,6 142,1
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 549 780,6 42 136,7 -92,3
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -1 199,3 1 804,3 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11 447,9 11 877,5 3,8
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 44 872,1 35 519,5 -20,8
  25 9 Hallintokulut 497 055,4 568 321,8 14,3
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 31 490,9 31 754,6 0,8
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 92 473,5 82 905,8 -10,3
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 15 207,7 512,5 -96,6
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot      
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 219 312,1 868 889,2 -28,7
  43 1 Tilinpäätössiirrot -7 777,4 -6 768,9 (-13,0)
  45 3 Tuloverot 149 506,4 192 266,7 28,6
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 062 028,3 669 853,6 -36,9
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 1 062 028,3 669 853,6 -36,9
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(-13,0) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 17.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/01/llai_2008_01_2008-06-17_tau_001.html