Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2008

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain, 1000 €
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta , (%)
  31.3.2007 31.3.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 007 694,4 3 151 798,4 -21,4
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 10 711 486,7 10 936 166,9 2,1
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 67 394 217,1 67 616 118,8 0,3
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 116 624 590,4 134 057 054,0 14,9
  07 8 Leasingkohteet 501 175,6 596 006,3 18,9
  09 0 Saamistodistukset 4 675 082,9 7 532 476,1 61,1
  11 4 Osakkeet ja osuudet 2 684 964,5 2 722 705,2 1,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 78 134,1 58 124,3 -25,6
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 799 970,9 1 889 936,3 5,0
  15 8 Johdannaissopimukset 23 977 074,0 40 266 386,5 67,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 102 641,5 95 041,4 -7,4
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 319 048,7 1 300 690,7 -1,4
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 3 429 180,2 5 928 345,0 72,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 598 427,6 2 070 613,3 29,5
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 442 069,1 87 947,6 -80,1
  39 6 YHTEENSÄ 239 345 757,7 278 309 410,8 16,3
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 220 413 036,1 258 007 062,4 17,1
  43 2 Velat luottolaitoksille 47 771 420,6 48 196 297,5 0,9
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 87 763 450,7 103 315 885,6 17,7
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 48 038 791,7 49 033 813,5 2,1
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 24 576 974,7 42 112 849,7 71,4
  50 2 Muut velat 6 243 340,8 8 140 817,2 30,4
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 946 702,9 3 405 889,4 75,0
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 002 635,9 3 751 924,1 -6,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 69 718,8 49 585,4 -28,9
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 617 239,1 1 869 380,6 15,6
  65 9 OMA PÄÄOMA 17 315 482,5 18 432 967,8 6,5
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 907 350,0 3 934 016,1 0,7
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 7 830,0 19 314,0 146,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 269 921,6 1 264 936,6 -0,4
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 692,3 4 234,0 -9,8
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 260 428,3 4 222 721,6 235,0
  6535 0 Vapaat rahastot 4 195 818,2 1 308 512,9 -68,8
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 5 607 413,8 7 009 379,0 25,0
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 062 028,3 669 853,6 -36,9
  69 3 YHTEENSÄ 239 345 757,7 278 309 410,8 16,3
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 42 432 391,9 45 870 641,6 8,1
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 14 464 219,6 17 505 915,4 21,0
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 968 172,3 28 364 726,2 1,5
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 17.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/01/llai_2008_01_2008-06-17_tau_002.html