Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2008

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
30.6.2007
1.1.2008-
30.6.2008
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 4 972 756,7 6 262 650,1 25,9
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 11 750,3 16 334,6 39,0
  05 5 Korkokulut 3 334 890,1 4 317 693,7 29,5
  07 7 RAHOITUSKATE 1 649  616,9 1 961 291,0 18,9
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 114 862,9 145 775,4 26,9
  11 3 Palkkiotuotot 670 864,7 657 824,7 -1,9
  13 5 Palkkiokulut 184 633,5 212 376,8 15,0
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 186 905,7 134 724,0 -27,9
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 564 621,2 9 786,5 -98,3
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -836,3 928,4 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 21 219,2 21 289,2 0,3
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 101 460,6 70 837,2 -30,2
  25 9 Hallintokulut 1 026 922,9 1 172 010,1 14,1
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 65 524,3 58 883,9 -10,1
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 176 169,4 171 241,0 -2,8
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 6 772,3 28 922,2 327,1
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,5   -100,0
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 848 692,0 1 359 022,4 -26,5
  43 1 Tilinpäätössiirrot -20 720,4 -19 886,8 (-4,0)
  45 3 Tuloverot 305 675,2 283 617,5 -7,2
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 522 296,4 1 055 518,1 -30,7
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 522 296,4 1 055 518,1 -30,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(-4,0) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 3.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.6.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/02/llai_2008_02_2008-10-03_tau_001.html