Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2008

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain (1000 €)
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  30.6.2007 30.6.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 421 920,6 2 871 350,8 -35,1
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 7 713 572,2 10 329 544,3 33,9
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 58 037 021,5 73 436 869,5 26,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 121 566 304,5 138 609 557,2 14,0
  07 8 Leasingkohteet 521 098,9 653 197,0 25,3
  09 0 Saamistodistukset 4 584 847,6 8 802 285,3 92,0
  11 4 Osakkeet ja osuudet 3 027 694,5 2 861 141,3 -5,5
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 63 728,8 66 590,7 4,5
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 817 351,2 1 915 675,0 5,4
  15 8 Johdannaissopimukset 31 788 104,0 46 453 357,6 46,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 103 749,9 99 615,5 -4,0
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 312 320,8 1 308 564,7 -0,3
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 863 850,5 4 125 167,6 44,0
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 647 471,8 2 360 171,0 43,3
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 382 462,1 54 241,8 -85,8
  39 6 YHTEENSÄ 239 851 498,9 293 947 329,3 22,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 220 460 674,4 273 351 066,4 24,0
  43 2 Velat luottolaitoksille 30 258 216,4 49 070 404,1 62,2
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 92 051 809,4 107 420 150,8 16,7
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 53 016 461,6 53 572 222,7 1,0
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 32 387 539,5 48 672 702,1 50,3
  50 2 Muut velat 6 531 633,2 8 072 097,7 23,6
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 2 191 452,4 2 695 208,6 23,0
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 947 722,9 3 801 717,1 -3,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 75 839,0 46 563,3 -38,6
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 630 186,5 1 883 020,1 15,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 17 760 638,0 18 713 242,8 5,4
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 928 983,2 3 950 679,4 0,6
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 14 046,7 20 750,0 47,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 269 921,7 1 264 936,6 -0,4
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 633,6 4 171,8 -10,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 265 994,1 4 167 744,2 229,2
  6535 0 Vapaat rahastot 4 285 165,9 1 363 106,8 -68,2
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 5 469 596,4 6 886 335,9 25,9
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 1 522 296,4 1 055 518,1 -30,7
  69 3 YHTEENSÄ 239 851 498,9 293 947 329,3 22,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 43 217 486,2 49 973 285,6 15,6
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 16 085 667,5 21 531 821,9 33,9
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 131 818,7 28 441 463,7 4,8
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 3.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/02/llai_2008_02_2008-10-03_tau_002.html