Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2008

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
30.9.2007
1.1.2008-
30.9.2008
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 7 640 832,6 9 659 331,9 26,4
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 18 411,1 25 619,7 39,2
  05 5 Korkokulut 5 217 177,5 6 713 654,8 28,7
  07 7 RAHOITUSKATE 2 442 066,2 2 971 296,8 21,7
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 130 205,7 152 486,2 17,1
  11 3 Palkkiotuotot 983 197,4 951 626,2 -3,2
  13 5 Palkkiokulut 272 137,4 315 009,1 15,8
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 312 881,7 122 072,0 -61,0
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 607 001,0 2 278,3 -99,6
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -1 499,5 2 332,2 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 19 234,3 37 284,8 93,8
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 134 784,5 105 654,3 -21,6
  25 9 Hallintokulut 1 507 853,3 1 684 412,3 11,7
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 98 915,1 85 337,0 -13,7
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 255 335,2 259 358,7 1,6
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -8 032,4 95 767,0 *)
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,3 4 499,8 (X)
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 501 662,4 1 900 646,9 -24,0
  43 1 Tilinpäätössiirrot -32 806,1 -18 665,0 (-43,1)
  45 3 Tuloverot 462 163,5 433 410,7 -6,2
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 2 006 692,8 1 448 571,2 -27,8
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 5 785,1 -2,0 *)
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 012 477,9 1 448 569,2 -28,0
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9 %
(-43,1) negatiivinen erä pienenee

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/03/llai_2008_03_2008-12-09_tau_001.html