Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2008

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain (1000 €)
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  30.9.2007 30.9.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 2 236 292,1 4 796 773,3 114,5
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 7 887 067,3 10 457 557,8 32,6
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 60 929 773,9 75 447 720,0 23,8
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 125 381 981,1 142 581 726,1 13,7
  07 8 Leasingkohteet 543 642,0 693 287,4 27,5
  09 0 Saamistodistukset 6 331 597,3 9 264 771,2 46,3
  11 4 Osakkeet ja osuudet 3 098 894,4 3 114 648,6 0,5
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 60 581,7 38 135,1 -37,1
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 830 130,6 1 849 167,6 1,0
  15 8 Johdannaissopimukset 33 282 360,2 47 484 916,2 42,7
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 92 579,2 100 270,7 8,3
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 308 634,4 1 309 063,7 0,0
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 904 768,8 4 361 619,9 50,2
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 049 763,6 2 385 399,9 16,4
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 293 868,3 62 433,3 -78,8
  39 6 YHTEENSÄ 248 231 934,9 303 947 490,8 22,4
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 228 377 125,4 283 044 678,0 23,9
  43 2 Velat luottolaitoksille 31 950 549,5 53 981 095,4 69,0
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 94 152 451,9 109 557 581,0 16,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 54 426 732,0 57 743 020,8 6,1
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 34 985 377,4 47 871 881,2 36,8
  50 2 Muut velat 6 532 677,9 6 757 595,1 3,4
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 2 578 312,1 3 227 350,7 25,2
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 670 909,7 3 861 160,2 5,2
  57 9 Laskennalliset verovelat 80 114,9 44 993,6 -43,8
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 642 693,3 1 881 610,1 14,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 18 212 116,2 19 021 202,7 4,4
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 881 799,8 3 999 827,1 3,0
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 14 623,8 29 274,7 100,2
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 269 921,6 1 263 043,3 -0,5
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 593,6 3 899,3 -15,1
  6530 5 Muut sidotut rahastot 4 301 145,9 4 100 330,7 -4,7
  6535 0 Vapaat rahastot 1 265 050,6 1 403 827,8 11,0
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 5 463 001,4 6 797 579,1 24,4
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 2 011 979,5 1 423 420,7 -29,3
  69 3 YHTEENSÄ 248 231 934,9 303 947 490,8 22,4
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 44 874 114,9 48 364 751,1 7,8
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 17 055 462,2 22 522 035,3 32,1
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 818 652,7 25 842 715,8 -7,1
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/03/llai_2008_03_2008-12-09_tau_002.html