Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008

Kotimaiset talletuspankit 1)  
Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
31.12.2007
1.1.2008-
31.12.2008
muutos-%
    
  01 1 Korkotuotot 10 640 456,0 13 243 414,4 24,5
  03 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 25 599,2 35 684,3 39,4
  05 5 Korkokulut 7 332 963,5 9 173 740,2 25,1
  07 7 RAHOITUSKATE 3 333 091,7 4 105 358,5 23,2
  09 9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 353 017,4 163 317,5 -53,7
  11 3 Palkkiotuotot 1 361 296,2 1 251 480,3 -8,1
  13 5 Palkkiokulut 379 115,3 474 835,5 25,2
  15 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 437 050,9 225 640,5 -48,4
  17 9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 609 576,0 -4 884,8 *)
  19 1 Suojauslaskennan nettotulos -4 861,5 48 903,9 *)
  21 5 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 36 044,9 42 615,3 18,2
  23 7 Liiketoiminnan muut tuotot 365 841,9 148 786,6 -59,3
  25 9 Hallintokulut 2 109 648,6 2 268 613,6 7,5
  29 3 Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 141 783,6 119 152,7 -16,0
  31 7 Liiketoiminnan muut kulut 343 748,7 355 741,5 3,5
  33 9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 51 162,7 230 554,2 350,6
  35 1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -270,4 48 528,6 *)
  39 5 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 465 869,0 2 483 791,7 -28,3
  43 1 Tilinpäätössiirrot -253 402,8 -215 718,5 (-14,9)
  45 3 Tuloverot 593 944,2 507 088,1 -14,6
  47 5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 2 618 522,0 1 760 985,1 -32,7
  53 4 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
  55 6 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 2 618 522,0 1 760 985,1 -32,7
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) suurempi kuin 999,9%
(-14,9) negatiivinen erä pieneneee

Päivitetty 6.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/04/llai_2008_04_2009-04-06_tau_001.html