Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2008

Kotimaiset talletuspankit 1) 
Taseet neljännesvuosittain (1000 €)
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  31.12.2007 31.12.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 3 233 072,6 4 086 149,4 26,4
  02 3 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 544 834,9 12 544 598,0 31,4
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 64 415 259,1 70 034 354,8 8,7
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 129 659 578,0 144 487 306,3 11,4
  07 8 Leasingkohteet 576 550,3 706 759,1 22,6
  09 0 Saamistodistukset 7 170 133,1 6 137 586,8 -14,4
  11 4 Osakkeet ja osuudet 3 460 312,9 2 660 957,4 -23,1
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 61 376,8 36 889,1 -39,9
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 850 917,8 1 872 821,3 1,2
  15 8 Johdannaissopimukset 31 990 499,0 88 590 950,2 176,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 95 987,9 122 026,3 27,1
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 1 304 508,7 1 280 428,6 -1,8
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 2 433 764,9 10 776 224,8 342,8
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 885 582,8 2 164 481,0 14,8
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 188 955,7 86 218,5 -54,4
  39 6 YHTEENSÄ 257 871 334,5 345 587 751,6 34,0
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 237 221 031,3 324 109 160,0 36,6
  43 2 Velat luottolaitoksille 36 317 851,3 50 121 234,4 38,0
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 102 188 763,4 113 955 477,7 11,5
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 52 679 313,8 56 308 012,1 6,9
  48 7 Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 33 452 794,0 90 505 547,6 170,5
  50 2 Muut velat 6 341 574,5 6 544 858,3 3,2
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 2 541 084,0 2 749 208,7 8,2
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 618 294,6 3 902 957,7 7,9
  57 9 Laskennalliset verovelat 81 355,7 21 863,5 -73,1
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 862 610,5 2 078 852,7 11,6
  65 9 OMA PÄÄOMA 18 787 692,7 19 399 738,9 3,3
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 927 077,8 4 030 874,9 2,6
  6515 6 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 18 750,0 20 750,0 10,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 1 269 970,7 1 263 043,2 -0,5
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 4 248,1 3 884,9 -8,5
  6530 5 Muut sidotut rahastot 4 262 431,1 4 112 883,6 -3,5
  6535 0 Vapaat rahastot 1 288 056,3 1 411 111,8 9,6
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto tai tappio 5 405 134,4 6 821 353,9 26,2
  6545 2 Tilikauden voitto tai tappio 2 612 024,3 1 735 836,6 -33,5
  69 3 YHTEENSÄ 257 871 334,5 345 587 751,6 34,0
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 46 447 003,5 47 689 630,9 2,7
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 18 734 251,3 22 440 017,0 19,8
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 712 752,2 25 249 613,9 -8,9
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Päivitetty 6.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2008, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/04/llai_2008_04_2009-04-06_tau_002.html