Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 1.6.2009

Luottolaitosten vuoden 2008 lopullinen tilinpäätöstilasto ilmestynyt

Suomessa toimi vuoden 2008 lopussa 323 kotimaista pankkia. Kotimaisista pankeista liikepankkeja oli 15, säästöpankkeja 38 ja osuuspankkeja 270 kappaletta. Pankeilla oli yhteensä 1 472 konttoria, joista 10 oli ulkomailla sijaitsevia sivukonttoreita. Kotimaisissa pankeissa työskenteli vuoden 2008 lopussa 25 280 henkilöä, kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten pankkien rahoituskate parani edelleen vahvasti vuonna 2008. Rahoituskatetta kertyi 4,1 miljardia euroa, 23 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista kasvoivat lähes nelinkertaisiksi vuoteen 2007 verrattuna, niitä kirjattiin 231 miljoonaa euroa. Kotimaisten pankkien liikevoitto pieneni vuonna 2008, ensimmäisen kerran vuoden 2003 jälkeen. Liikevoittoa kertyi 2,5 miljardia euroa, 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos jätetään huomioimatta vuodelle 2007 kohdistunut kertaluonteinen myyntivoitto, väheni liikevoitto vain 15 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2008 lopussa oli 346 miljardia euroa. Lisäystä vuodentakaiseen oli siten 34 prosenttia. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat vuoden aikana 11 prosenttia, 144 miljardiin euroon. Talletukset lisääntyivät 14 prosenttia, ollen vuoden lopussa 109,6 miljardia. Kotitalouksien osuus talletuskannasta oli 67 prosenttia. Kokonaisuudessaan velat yleisölle ja julkisyhteisöille kasvoivat 12 prosenttia, 114 miljardiin euroon.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöksiä koskevista lopullisista tiedoista. Suppeat ennakkotiedot luottolaitosten tuloslaskelmista ja taseista julkaistiin 6.4.2009. Ennakkotietoja ei ollut tarvetta tarkentaa. Luottolaitosten tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi lopullinen Rahalaitokset 2008 -painojulkaisu sisältää lisätietoa muun muassa kulu- ja tuottoerien koostumuksesta, tilinpäätösten tunnusluvuista, toiminnan alueellisesta jakautumisesta ja henkilökunnan määristä.

Käsitteellä kotimainen pankki tarkoitetaan tässä tilastossa Suomeen rekisteröityä talletuspankkia (ml. sen sivukonttorit ulkomailla). Linkki tiedonantajaluetteloon.

Kotimaisten pankkien konttorit* vuosien 1986-2008 lopussa

* Sisältää sekä kotimaisten pankkien konttorit kotimaassa että niiden sivukonttorit ulkomailla.

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2008, Rahalaitokset 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 1.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2008/llai_2008_2009-06-01_tie_001.html