Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2009, 1000 euroa

Kotimaisten talletuspankkien 1) tuloslaskelma 1.1.-31.3.2008 1.1.-31.3.2009 Muutos-% 2)
Korkotuotot 3 051 724,0 2 547 898,3 -16,5
Leasingtoiminnan nettotuotot 7 864,1 7 728,5 -1,7
Korkokulut 2 101 017,8 1 707 507,0 -18,7
RAHOITUSKATE 958 570,3 848 119,8 -11,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 110 861,1 141 412,0 27,6
Palkkiotuotot 341 803,2 324 869,1 -5,0
Palkkiokulut 102 387,3 95 588,8 -6,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 152 198,6 385 128,9 153,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 42 136,7 -3 347,7 *)
Suojauslaskennan nettotulos 1 804,3 269,5 -85,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11 877,5 7 103,4 -40,2
Liiketoiminnan muut tuotot 35 519,5 49 284,0 38,8
Hallintokulut 568 321,8 585 510,5 3,0
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 31 754,6 30 600,7 -3,6
Liiketoiminnan muut kulut 82 905,8 109 919,5 32,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 512,5 171 196,2 (X)
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot      
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 868 889,2 760 023,3 -12,5
Tilinpäätössiirrot –6 768,9 –1 183,2 (-82,5)
Tuloverot 192 266,7 162 931,7 -15,3
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 669 853,5 595 908,4 -11,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut      
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 669 853,6 595 908,4 -11,0
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
(X) muutos suurempi kuin 999,9%
(-82,5) negatiivinen erä pienenee

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-31.3.2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tau_001_fi.html