Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2009, 1000 euroa

Kotimaisten talletuspankkien 1) tase 31.3.2008 31.3.2009 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 3 151 798,4 5 054 865,9 60,4
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 10 936 166,9 9 831 618,9 -10,1
Saamiset luottolaitoksilta 67 616 118,8 70 575 674,4 4,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 134 057 054,0 144 559 064,0 7,8
Leasingkohteet 596 006,3 719 322,1 20,7
Saamistodistukset 7 532 476,1 7 844 825,4 4,1
Osakkeet ja osuudet 2 722 705,2 2 951 580,6 8,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 58 124,3 35 742,8 -38,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 889 936,3 1 872 946,6 -0,9
Johdannaissopimukset 40 266 386,5 93 904 458,4 133,2
Aineettomat hyödykkeet 95 041,4 126 268,9 32,9
Aineelliset hyödykkeet 1 300 690,7 1 284 951,9 -1,2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 5 928 345,0 8 134 968,8 37,2
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 070 613,3 2 020 046,5 -2,4
Laskennalliset verosaamiset 87 947,6 113 806,1 29,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 278 309 410,8 349 030 141,3 25,4
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 258 007 062,4 328 416 714,9 27,3
Velat luottolaitoksille 48 196 297,5 55 467 424,1 15,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 103 315 885,6 114 206 623,6 10,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 49 033 813,5 51 794 232,0 5,6
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 42 112 849,7 94 715 968,3 124,9
Muut velat 8 140 817,2 6 642 946,5 -18,4
Siirtovelat ja saadut ennakot 3 405 889,4 2 401 920,5 -29,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 751 924,1 3 174 553,6 -15,4
Laskennalliset verovelat 49 585,4 13 046,3 -73,7
Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 869 380,6 2 080 595,8 11,3
OMA PÄÄOMA 18 432 967,8 18 532 830,6 0,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 934 016,1 4 063 238,4 3,3
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 19 314,0 20 750,0 7,4
Ylikurssirahasto 1 264 936,6 1 263 043,2 -0,1
Arvonkorotusrahasto 4 234,0 3 846,2 -9,2
Muut sidotut rahastot 4 222 721,6 4 030 013,4 -4,6
Vapaat rahastot 1 308 512,9 1 438 643,1 9,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 009 379,0 7 117 387,9 1,5
Tilikauden voitto tai tappio 669 853,6 595 908,4 -11,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 278 309 410,8 349 030 141,3 25,4
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 45 870 641,6 48 125 169,2 4,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 17 505 915,4 22 619 434,8 29,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 28 364 726,2 25 505 734,4 -10,1
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tau_002_fi.html