Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.–31.3.2009, 1000 euroa

Tuloslaskelmaerä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.3.2008 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2008 1.1.-31.3.2009
Korkotuotot 417 950,1 369 605,9 45 698,0 39 187,3
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 212 752,6 176 444,1 18 963,4 15 891,3
RAHOITUSKATE 205 197,5 193 161,8 26 734,6 23 296,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 74 884,6 55 149,9 273,0 422,9
Palkkiotuotot 61 620,4 63 800,4 5 021,4 5 197,3
Palkkiokulut 9 331,7 7 927,4 800,4 781,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -8 023,8 -2 814,9 -487,6 3 337,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 403,9 -55,6 1 171,0 93,2
Suojauslaskennan nettotulos .. -3,8 .. 96,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 8 616,1 5 651,9 276,6 548,6
Liiketoiminnan muut tuotot 5 488,2 5 408,8 282,9 274,9
Hallintokulut 127 712,1 142 346,9 15 174,8 15 358,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 7 377,5 7 431,3 599,9 608,4
Liiketoiminnan muut kulut 25 363,3 29 767,5 2 647,0 3 265,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 838,8 3 628,5 -536,3 160,5
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 176 563,5 129 196,9 14 586,1 13 092,1
Tilinpäätössiirrot -7,0 213,3 -1 297,2 -269,7
Tuloverot 1) 26 518,2 19 532,0 3 471,1 3 277,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 150 038,3 109 878,2 9 817,8 9 544,6
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 150 038,3 109 878,2 9 817,8 9 544,6
1) Tilinpäätösmääräysten mukaisesti piilevät verovelat ja -saatavat huomioidaan tilinpäätöksessä

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.–31.3.2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tau_003_fi.html