Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Tietoja osuuspankeista, tase 31.3.2009, 1000 euroa

Tase-erä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.3.2009 Muutos-% ed. v. 31.3.2009 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA        
Käteiset varat 115 449,2 -3,9 18 359,6 -7,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 15 058,2 -67,1 55 567,4 4,2
Saamiset luottolaitoksilta 2 305 058,3 42,6 466 718,7 -6,1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 32 196 591,3 4,8 2 994 907,3 7,2
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 697 427,7 -7,9 125 760,9 3,2
Osakkeet ja osuudet 1 555 838,2 21,5 97 732,8 -2,5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 737,0 -0,3 27,5 0,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 188,7 6,4 6 497,4 105,2
Johdannaissopimukset 87 857,1 37,7 23 324,7 ..
Aineettomat hyödykkeet 438,3 18,8 739,3 -24,7
Aineelliset hyödykkeet 813 341,5 -0,2 78 922,6 0,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 90 011,6 -17,7 6 061,9 364,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 191 114,6 1,1 31 247,5 9,5
Laskennalliset verosaamiset 34 423,9 442,7 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 38 117 535,6 6,6 3 905 867,6 5,6
VASTATTAVAA        
VIERAS PÄÄOMA 33 657 121,8 7,1 3 371 707,0 5,4
Velat luottolaitoksille 2 303 656,0 -26,8 15 184,0 266,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 30 254 893,6 11,2 3 259 042,7 5,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 195 269,8 -12,8 8 575,1 -22,9
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 94 592,1 458,6 .. ..
Muut velat 84 792,7 -31,6 40 846,5 -16,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 441 361,4 11,6 36 635,1 -5,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 279 388,3 -0,7 8 447,4 -3,9
Laskennalliset verovelat 3 167,9 -90,8 2 976,2 318,1
Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 045 090,0 11,0 115 766,3 5,7
OMA PÄÄOMA 3 415 323,8 1,1 418 394,3 7,1
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 714 768,5 1,5 92 704,0 3,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 919,0 -3,8 927,2 -4,5
Muut sidotut rahastot 491 723,5 -24,0 57 895,5 -5,2
Vapaat rahastot 1 004 751,6 9,4 101 856,0 9,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 091 283,0 14,3 155 467,0 13,7
Tilikauden voitto tai tappio 109 878,2 -26,8 9 544,6 -2,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 38 117 535,6 6,6 3 905 867,6 5,6
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 576 288,9 2,0 142 997,7 7,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 359 819,3 4,6 26 701,8 6,7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 216 469,6 1,6 116 295,9 8,1

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, tase 31.3.2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tau_004_fi.html