Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.2009 – 30.6.2009, 1000 €

Kotimaisten talletuspankkien 1) tuloslaskelma 1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2009 Muutos-% 2)
Korkotuotot 6 262 650,1 4 419 291,3 -29,4
Leasingtoiminnan nettotuotot 16 334,6 14 728,6 -9,8
Korkokulut 4 317 693,7 2 857 618,4 -33,8
RAHOITUSKATE 1 961 291,0 1 576 401,5 -19,6
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 145 775,4 157 139,6 7,8
Palkkiotuotot 657 824,7 678 483,9 3,1
Palkkiokulut 212 376,8 269 134,1 26,7
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 134 724,0 799 423,2 493,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 9 786,5 3 596,4 -63,3
Suojauslaskennan nettotulos 928,4 2 228,1 140,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 21 289,2 12 627,9 -40,7
Liiketoiminnan muut tuotot 70 837,2 93 298,3 31,7
Hallintokulut 1 172 010,1 1 170 129,1 -0,2
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 58 883,9 62 420,4 6,0
Liiketoiminnan muut kulut 171 241,0 215 034,8 25,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 28 922,2 377 470,4 (X)
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. 10 019,1 (Z)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 359 022,4 1 218 991,0 -10,3
Tilinpäätössiirrot -19 886,8 -1 436,0 (-92,8)
Tuloverot 283 617,5 274 972,2 -3,0
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 055 518,1 942 582,8 -10,7
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 055 518,1 942 582,8 -10,7
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) (X) muutos suurempi kuin 999,9%, (-92,8) negatiivinen erä pienenee, (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.2009 – 30.6.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tau_001_fi.html