Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2009, 1000 €

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2008 30.6.2009 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 2 871 350,8 5 593 220,4 94,8
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 10 329 544,3 9 355 819,5 -9,4
Saamiset luottolaitoksilta 73 436 869,5 70 136 352,7 -4,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 138 609 557,2 144 127 779,7 4,0
Leasingkohteet 653 197,0 737 516,1 12,9
Saamistodistukset 8 802 285,3 8 122 570,2 -7,7
Osakkeet ja osuudet 2 861 141,3 3 156 533,9 10,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 66 590,7 37 725,0 -43,3
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 915 675,0 1 904 125,1 -0,6
Johdannaissopimukset 46 453 357,6 79 650 866,3 71,5
Aineettomat hyödykkeet 99 615,5 126 946,9 27,4
Aineelliset hyödykkeet 1 308 564,7 1 284 515,8 -1,8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. 42 410,9 ..
Muut varat 4 125 167,6 6 204 711,8 50,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 360 171,0 1 363 492,4 -42,2
Laskennalliset verosaamiset 54 241,8 100 896,0 86,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 293 947 329,3 331 945 482,7 12,9
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 273 351 066,4 310 467 239,3 13,6
Velat luottolaitoksille 49 070 404,1 54 720 174,6 11,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 107 420 150,8 114 864 397,6 6,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 53 572 222,7 49 464 147,7 -7,7
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 48 672 702,1 79 388 596,5 63,1
Muut velat 8 072 097,7 6 849 484,8 -15,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 695 208,6 2 187 495,6 -18,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 801 717,1 2 973 604,8 -21,8
Laskennalliset verovelat 46 563,3 19 337,7 -58,5
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 883 020,1 2 080 276,7 10,5
OMA PÄÄOMA 18 713 242,8 19 397 966,7 3,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 950 679,4 4 111 997,8 4,1
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 20 750,0 0,0
Ylikurssirahasto 1 264 936,6 1 263 043,2 -0,1
Arvonkorotusrahasto 4 171,8 3 830,6 -8,2
Muut sidotut rahastot 4 167 744,2 4 152 456,2 -0,4
Vapaat rahastot 1 363 106,8 1 884 679,3 38,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 886 335,9 7 018 626,8 1,9
Tilikauden voitto tai tappio 1 055 518,1 942 582,8 -10,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 293 947 329,3 331 945 482,7 12,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 49 973 285,6 49 854 765,4 -0,2
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 21 531 821,9 22 295 036,3 3,5
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 28 441 463,7 27 559 729,1 -3,1

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tau_002_fi.html