Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.–30.6.2009, 1000 €

Tuloslaskelma OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2009
Korkotuotot 856 093,0 674 363,5 92 819,8 73 123,1
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 434 091,2 302 025,3 38 868,7 27 570,9
RAHOITUSKATE 422 001,8 372 338,2 53 951,1 45 552,2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 77 792,4 57 012,0 1 347,0 1 205,7
Palkkiotuotot 107 519,8 113 530,8 10 521,6 11 139,8
Palkkiokulut 19 383,8 18 168,2 1 643,5 1 651,1
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -11 292,7 5 872,8 -961,6 3 318,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 714,1 219,0 1 373,2 396,3
Suojauslaskennan nettotulos 14,6 -12,4 .. 85,8
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 14 540,9 9 630,5 856,0 1 034,4
Liiketoiminnan muut tuotot 11 223,3 10 716,4 755,7 624,7
Hallintokulut 263 042,1 278 999,7 30 687,8 31 946,0
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 14 814,2 14 849,2 1 234,3 1 277,2
Liiketoiminnan muut kulut 50 895,4 58 457,8 5 223,8 6 446,7
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 7 355,6 11 846,7 234,4 1 214,8
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. 80,1 .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 268 023,1 186 905,6 28 819,2 20 821,5
Tilinpäätössiirrot 46,2 257,7 -3 886,4 -2 401,1
Tuloverot 1) 49 997,8 34 757,9 6 202,3 4 594,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 218 071,5 152 405,4 18 730,5 13 825,8
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 218 071,5 152 405,4 18 730,5 13 825,8
1) Tilinpäätösmääräysten mukaisesti piilevät verovelat ja -saatavat huomioidaan tilinpäätöksessä

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.–30.6.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tau_003_fi.html