Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Tietoja osuuspankeista, taseet 30.6.2009, 1000 €

Tase OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.6.2009 Muutos-% ed. v. 30.6.2009 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 125 388,6 -3,2 20 912,8 3,2
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 544,9 -61,2 44 053,2 -12,2
Saamiset luottolaitoksilta 2 067 615,6 4,5 447 627,8 -8,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 32 836 334,9 6,9 3 078 838,7 7,6
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 744 026,2 1,6 128 838,4 4,2
Osakkeet ja osuudet 1 664 180,1 32,2 108 185,0 8,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 737,1 -0,3 77,5 181,8
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 208,1 3,5 6 497,4 105,2
Johdannaissopimukset 25 370,8 -76,7 21 898,4 (X)
Aineettomat hyödykkeet 569,2 63,5 893,3 0,1
Aineelliset hyödykkeet 812 065,0 -0,7 79 629,2 0,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 39 311,6 5,7 1 578,4 -63,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 130 873,8 -29,9 25 212,5 3,6
Laskennalliset verosaamiset 21 308,0 163,0 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 38 491 533,9 6,9 3 964 242,6 5,5
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 33 922 139,6 7,2 3 418 062,1 5,0
Velat luottolaitoksille 2 440 660,1 18,8 16 216,7 45,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 30 497 792,2 7,4 3 301 422,5 5,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 166 896,4 -17,1 7 482,7 -35,8
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 14 606,0 -87,1 12,0 ..
Muut velat 82 625,5 2,4 44 349,3 -0,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 439 712,0 -14,3 36 780,3 -22,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 271 892,5 -3,4 8 212,2 -1,7
Laskennalliset verovelat 7 954,9 -70,0 3 586,4 800,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 045 045,9 11,0 117 895,3 5,2
OMA PÄÄOMA 3 524 348,4 3,3 428 285,2 9,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 742 922,0 3,3 95 539,8 4,8
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 903,4 -3,8 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 549 931,6 -12,6 65 752,5 15,9
Vapaat rahastot 1 054 606,6 6,5 108 004,8 6,1
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 021 579,4 19,8 144 235,1 18,2
Tilikauden voitto tai tappio 152 405,4 -30,1 13 825,8 -26,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 38 491 533,9 6,9 3 964 242,6 5,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 888 691,7 6,6 165 950,7 4,3
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 375 951,6 7,1 36 675,6 32,7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 512 740,1 6,5 129 275,1 -1,7

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, taseet 30.6.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tau_004_fi.html