Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2009, 1000 €

1) Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2009 Muutos-% 2)
Korkotuotot 9 659 331,9 5 956 767,9 -38,3
Leasingtoiminnan nettotuotot 25 619,7 21 398,7 -16,5
Korkokulut 6 713 654,8 3 430 882,5 -48,9
RAHOITUSKATE 2 971 296,8 2 547 284,1 -14,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 152 486,2 158 433,6 3,9
Palkkiotuotot 951 626,2 1 020 352,6 7,2
Palkkiokulut 315 009,1 400 604,0 27,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 122 072,0 889 624,8 628,8
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 2 278,3 11 233,6 393,1
Suojauslaskennan nettotulos 2 332,2 -24 525,6 *)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 37 284,8 18 626,4 -50,0
Liiketoiminnan muut tuotot 105 654,3 132 367,7 25,3
Hallintokulut 1 684 412,3 1 711 837,5 1,6
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 85 337,0 91 496,3 7,2
Liiketoiminnan muut kulut 259 358,7 298 582,2 15,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 95 767,0 610 517,1 537,5
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 4 499,8 79,9 -98,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 900 646,9 1 640 280,2 -13,7
Tilinpäätössiirrot -18 665,0 -8 518,7 (-54,4)
Tuloverot 433 410,7 384 371,5 -11,3
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 448 571,2 1 247 390,0 -13,9
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -2,0 423,4 *)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 448 569,2 1 247 813,4 -13,9
1) Kotimaiset talletuspankit ml.niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat pankkien sivukonttorit
2) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä, (-54,4) negatiivinen erä pienenee

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/03/llai_2009_03_2009-12-08_tau_001_fi.html