Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2009, 1000 €

1) Kotimaisten pankkien tase 30.9.2008 30.9.2009 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 4 796 773,3 2 866 585,8 -40,2
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 10 457 557,8 12 879 938,4 23,2
Saamiset luottolaitoksilta 75 447 720,0 68 510 340,0 -9,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 142 581 726,1 143 850 645,4 0,9
Leasingkohteet 693 287,4 755 210,8 8,9
Saamistodistukset 9 264 771,2 6 499 776,7 -29,8
Osakkeet ja osuudet 3 114 648,6 3 391 541,7 8,9
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 38 135,1 30 506,1 -20,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 849 167,6 1 910 261,0 3,3
Johdannaissopimukset 47 484 916,2 85 465 392,7 80,0
Aineettomat hyödykkeet 100 270,7 131 646,7 31,3
Aineelliset hyödykkeet 1 309 063,7 1 284 709,2 -1,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. 760,0 ..
Muut varat 4 361 619,9 6 880 232,4 57,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 385 399,9 1 387 823,4 -41,8
Laskennalliset verosaamiset 62 433,3 87 169,0 39,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 303 947 490,8 335 932 539,3 10,5
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 283 044 678,0 313 954 284,7 10,9
Velat luottolaitoksille 53 981 095,4 53 706 309,4 -0,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 109 557 581,0 112 902 271,0 3,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 57 743 020,8 49 481 347,8 -14,3
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 47 871 881,2 85 538 835,7 78,7
Muut velat 6 757 595,1 7 271 106,4 7,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 3 227 350,7 2 067 454,7 -35,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 861 160,2 2 936 907,0 -23,9
Laskennalliset verovelat 44 993,6 50 052,7 11,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 881 610,1 2 087 370,9 10,9
OMA PÄÄOMA 19 021 202,7 19 890 883,7 4,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 3 999 827,1 4 102 647,9 2,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 29 274,7 20 750,0 -29,1
Ylikurssirahasto 1 263 043,3 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 899,3 3 805,0 -2,4
Muut sidotut rahastot 4 100 330,7 4 346 831,1 6,0
Vapaat rahastot 1 403 827,8 1 892 273,8 34,8
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 797 579,1 7 013 719,3 3,2
Tilikauden voitto tai tappio 1 423 420,7 1 247 813,4 -12,3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 303 947 490,8 335 932 539,3 10,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 48 364 751,1 49 298 663,8 1,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 522 035,3 21 715 345,7 -3,6
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 25 842 715,8 27 583 318,1 6,7
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/03/llai_2009_03_2009-12-08_tau_002_fi.html