Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.2009 –30.9.2009, 1000 €

Tuloslaskelmaerä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2009
Korkotuotot 1 324 781,2 927 254,9 144 340,0 104 793,9
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 681 147,2 394 874,0 61 581,1 37 050,7
RAHOITUSKATE 643 634,0 532 380,9 82 758,9 67 743,2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 78 591,1 57 427,7 1 369,9 1 225,1
Palkkiotuotot 148 569,7 167 547,2 15 701,2 16 936,6
Palkkiokulut 28 369,3 28 710,6 2 482,9 2 541,7
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -17 281,1 14 873,3 -1 974,5 4 353,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 718,1 1 148,0 1 352,1 1 142,0
Suojauslaskennan nettotulos .. .. .. 118,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 29 740,7 14 947,4 947,3 1 129,7
Liiketoiminnan muut tuotot 16 129,4 16 558,5 1 126,5 898,7
Hallintokulut 381 012,9 399 286,3 44 540,6 46 274,7
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 22 076,4 22 229,2 1 865,6 1 979,7
Liiketoiminnan muut kulut 73 632,8 83 664,2 7 865,5 9 568,3
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 12 501,3 18 058,4 116,9 951,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. 80,1 .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 383 509,2 252 854,2 44 409,9 32 231,8
Tilinpäätössiirrot 41,6 284,4 -6 407,7 -4 726,0
Tuloverot 79 919,0 51 373,6 9 612,5 6 983,1
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 303 631,8 201 765,0 28 389,7 20 522,7
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 303 631,8 201 765,0 28 389,7 20 522,7

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1.1.2009 –30.9.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/03/llai_2009_03_2009-12-08_tau_003_fi.html