Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Tietoja osuuspankeista, taseet 30.9.2009, 1000 €

Tase-erä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.9.2009 Muutos-% ed. v. 30.9.2009 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 114 451,2 -1,4 19 461,1 6,4
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 340,5 -57,8 44 575,3 -8,9
Saamiset luottolaitoksilta 1 638 392,9 -24,7 408 149,1 -15,7
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 33 518 649,3 6,0 3 165 319,5 8,1
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 731 987,2 -5,1 132 017,6 5,3
Osakkeet ja osuudet 1 781 902,0 44,3 125 909,3 32,2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 703,6 -74,8 77,5 181,8
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 503,0 7,6 6 497,4 105,2
Johdannaissopimukset 24 694,7 -69,7 24 335,9 576,8
Aineettomat hyödykkeet 741,6 54,2 839,7 -5,8
Aineelliset hyödykkeet 810 072,5 -0,6 81 956,0 4,6
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 44 810,6 37,4 3 165,6 172,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 149 057,7 -39,8 28 831,2 -9,2
Laskennalliset verosaamiset 7 583,2 -26,2 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 38 841 890,0 4,6 4 041 135,2 5,8
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 34 149 015,8 4,3 3 474 598,5 5,0
Velat luottolaitoksille 2 941 137,1 36,1 13 822,1 231,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 30 258 080,6 3,4 3 357 418,3 5,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 152 267,5 -24,0 11 649,1 -17,7
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 9 308,9 -89,5 .. ..
Muut velat 70 859,2 -4,8 42 099,4 3,9
Siirtovelat ja saadut ennakot 435 375,6 -36,1 37 448,8 -37,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 258 154,6 -8,1 6 549,5 -11,0
Laskennalliset verovelat 23 832,3 17,3 5 611,3 ..
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 045 018,9 10,9 120 221,1 4,9
OMA PÄÄOMA 3 647 855,3 6,0 446 315,6 13,1
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 731 858,0 6,9 95 754,9 7,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 877,8 -3,2 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 635 296,9 4,5 76 870,7 46,8
Vapaat rahastot 1 054 177,7 6,4 108 722,9 6,8
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 021 879,9 19,9 143 517,2 17,6
Tilikauden voitto tai tappio 201 765,0 -33,5 20 522,7 -27,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 38 841 890,0 4,6 4 041 135,2 5,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 955 300,5 8,9 182 352,7 23,4
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 400 671,5 15,4 37 545,5 35,0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 554 629,0 8,0 144 807,2 20,7

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2009, Tietoja osuuspankeista, taseet 30.9.2009, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/03/llai_2009_03_2009-12-08_tau_004_fi.html