Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 2009, 1000 euroa

Kotimaisten pankkien 1) tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2009 2) Muutos-%
Korkotuotot 13 243 414,4 7 321 155,8 -44,7
Leasingtoiminnan nettotuotot 35 684,3 26 573,5 -25,5
Korkokulut 9 173 740,2 3 983 416,1 -56,6
RAHOITUSKATE 4 105 358,5 3 364 313,2 -18,1
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 163 317,5 222 132,2 36,0
Palkkiotuotot 1 251 480,3 1 385 080,1 10,7
Palkkiokulut 474 835,5 535 970,8 12,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 225 640,5 1 058 607,4 369,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -4 884,8 5 298,8 *)
Suojauslaskennan nettotulos 48 903,9 -29 818,8 *)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 42 615,3 20 997,9 -50,7
Liiketoiminnan muut tuotot 148 786,6 179 908,7 20,9
Hallintokulut 2 268 613,6 2 317 818,8 2,2
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 119 152,7 124 518,5 4,5
Liiketoiminnan muut kulut 355 741,5 405 786,3 14,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 230 554,2 765 521,2 232,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 48 528,6 109,9 -99,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 483 791,7 2 056 794,1 -17,2
Tilinpäätössiirrot -215 718,5 -142 224,6 (-34,1)
Tuloverot 507 088,1 468 292,5 -7,7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 760 985,1 1 446 277,0 -17,9
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. -5 661,9 (Z)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 760 985,1 1 440 615,1 -18,2
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) *) positiivisen ja negatiivisen luvun välillä, (-31,1) negatiivinen erä pienenee, (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-06-01_tau_001_fi.html