Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 2009, 1000 euroa

Kotimaisten pankkien 1) tase 31.12.2008 31.12.2009 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 4 086 149,4 11 903 214,6 191,3
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 12 544 598,0 14 317 282,5 14,1
Saamiset luottolaitoksilta 70 034 354,8 79 714 097,8 13,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 144 487 306,3 141 613 755,2 -2,0
Leasingkohteet 706 759,1 793 482,1 12,3
Saamistodistukset 6 137 586,8 9 298 875,6 51,5
Osakkeet ja osuudet 2 660 957,4 3 518 398,8 32,2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 36 889,1 31 923,0 -13,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 872 821,3 1 898 588,6 1,4
Johdannaissopimukset 88 590 950,2 77 057 755,6 -13,0
Aineettomat hyödykkeet 122 026,3 146 347,2 19,9
Aineelliset hyödykkeet 1 280 428,6 1 267 063,4 -1,0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
Muut varat 10 776 224,8 4 490 665,3 -58,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 164 481,0 1 225 491,1 -43,3
Laskennalliset verosaamiset 86 218,5 69 939,1 -18,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ 345 587 751,6 347 346 879,9 0,5
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 324 109 160,0 325 028 086,2 0,3
Velat luottolaitoksille 50 121 234,4 58 777 629,7 17,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 113 955 477,7 114 432 282,6 0,4
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 56 308 012,1 61 190 414,9 8,7
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 90 505 547,6 75 934 669,4 -16,1
Muut velat 6 544 858,3 9 957 011,3 52,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 749 208,7 1 738 101,0 -36,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 902 957,7 2 948 802,0 -24,4
Laskennalliset verovelat 21 863,5 49 175,3 124,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 078 852,7 2 221 053,3 6,8
OMA PÄÄOMA 19 399 738,9 20 097 740,4 3,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 030 874,9 4 130 243,9 2,5
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 20 750,0 0,0
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 884,9 3 814,1 -1,8
Muut sidotut rahastot 4 112 883,6 4 336 162,0 5,4
Vapaat rahastot 1 411 111,8 1 898 423,3 34,5
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 6 821 353,9 7 005 589,5 2,7
Tilikauden voitto tai tappio 1 735 836,6 1 439 714,4 17,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 345 587 751,6 347 346 879,9 0,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 47 965 996,9 51 942 317,4 8,3
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 440 017,6 22 243 425,4 0,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 25 525 979,3 29 698 892,0 16,3
1) Kotimaiset talletuspankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 01.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2009, Kotimaisten talletuspankkien tase 2009, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-06-01_tau_002_fi.html